Grawe - banner

Od česa je odvisna cena stanovanjskega zavarovanja?

Zavago
04. 06. 2022

Kako doseči najboljšo premijo po najugodnejših cenah oziroma za koliko naj posameznik zavaruje svojo nepremičnino? Kako to oceniti? In če še postavim vprašanje malo drugače: ali je pri zavarovanju smiselno, da gledamo zgolj na cenovno ugodnost oziroma kaj nas lahko doleti, če bomo tako ravnali? Odsvetujem, da se izbira zavarovanja po cenah. Naj zavarovalci ne […]

Kako doseči najboljšo premijo po najugodnejših cenah oziroma za koliko naj posameznik zavaruje svojo nepremičnino? Kako to oceniti? In če še postavim vprašanje malo drugače: ali je pri zavarovanju smiselno, da gledamo zgolj na cenovno ugodnost oziroma kaj nas lahko doleti, če bomo tako ravnali?


Odsvetujem, da se izbira zavarovanja po cenah. Naj zavarovalci ne iščejo najugodnejše cene, kajti nižja premija pomeni vedno določene izključitve, in/ali nižje zavarovalne vsote oz večje odbitne franšize in veliko omejitev izplačil na prvi riziko. Pri izbiri ustreznega nepremičninskega zavarovanja je bolje biti pozoren na pakete in kaj paketi vključujejo in se odločati na osnovi vključitev/izključitev. Zelo težko je neposredno primerjati ponudbe zavarovalnic, saj nekatere določene rizike vključujejo že v osnovnih paketih, druge iste rizike, ampak na 1. rizike in z odbitnimi franšizami, druge spet samo z doplačili, nekatere pa le v višjih paketih.

Kaj sploh kroji premije?

Premije vedno določa obseg, širina kritij in višina zavarovalnih vsot. Večja kot je vsota zavarovalnine, višja bo premija. Več ko bo vključenih zavarovanj različnih nevarnosti, višja bo premija. Več kot bo odbitnih franšiz in 1. Rizikov, nižja bo premija.

Na kaj vse morajo biti posamezniki pozorni pri izbiri stanovanjskega zavarovanja? Večina zavarovalnic namreč ponuja zavarovanja v paketu, kar verjetno pomeni, da lahko kaj hitro pride do tega, da kaj pomembnega ni vključenega ali pa posameznik plačuje za nekaj, kar ne potrebuje?

Najbolje si je res vzeti čas in skupaj s usposobljenim zavarovalnim zastopnikom vsako postavko pregledati. Kaj vsebuje in do kakšnih višin je posamično področje pokrito. Predlagam, da si stranka naredi najprej kot laik spisek vseh možnih rizikov/nevarnosti, za katero jo je strah, da bi se pripetile in nato skozi pakete pregledati ali vsebujejo zavarovanje teh rizikov ali ne. Nikakor se naj ljudje ne odločajo na podlagi premije, torej cene zavarovanja. Saj je jasno, da cenejša zavarovanja običajno morajo nekaj izpustiti ali znižati kritja, da lahko ponudijo nižjo ceno. Pozorni naj bodo na 1. rizike, saj to pomeni, če zavarovanje vsebuje izliv vode na 1. riziko na ceno 1.000 EUR in pride do škode, ki je večja, npr. 1.600 EUR; stranka ne bo prejela izplačila 1.600 EUR dejanske škode, ampak le na limit, ki je določen s 1. rizikom, to je 1.000 EUR, ne glede če je bilo zavarovanje sklenjeno na novo vrednost.

Od česa vse je odvisno, kakšno odškodnino bomo prejeli za zavarovano nepremičnino?

Odvisno je od tega, ali imamo zavarovano nepremičnino na novo vrednost ali dejansko vrednost. Višina izplačila je odvisna tudi od odbitnih franšiz, kar pomeni odstotek, do katere višine sami krijemo škodo. Npr. če je odbitna franšiza 300 EUR; pomeni, da sami krijemo 300 EUR; razliko pa zavarovalnica. Torej, če je škoda 1000 EUR; prejmemo v tem primeru od zavarovalnice 700 EUR. Če je določen riziko na 1.000 EUR, in je dejanska škoda višja, npr, 1400 EUR; prejmemo izplačila le 1.000, saj smo posamično stvar zavarovali na 1. riziko.

Ali bi posamezniku, ki ima stanovanje zavarovano v sklopu skupnega zavarovanja bloka, svetovali, da naj svoje stanovanje zavaruje še dodatno? Ali je dovolj, da zavaruje zgolj opremo v stanovanju?

Načeloma je dovolj, da zavarujemo le opremo v stanovanju, ker je etažna lastnina že zavarovana na skupni polici.
Smiselno pa je skleniti dve polici pri stanovanjskem zavarovanju in sicer etažno lastnino, ker marsikdo ne pozna ali mu kritje ne ustreza po skupinski polici zavarovanja, ki ga sklene upravljavec stavbe-stanovanjskega bloka. Smiselno je tudi zaradi tega, če želimo zavarovati potres, na skupinskem zavarovanju pa potresa ni. Razlog, zakaj zavarovati dvakrat etažno lastnino je tudi v tem, da nekatere zavarovalnice izključujejo izliv vode iz cevi ali pa imajo visoko odbitno franšizo, druge pa ne. Zavarovalnice so iz tega razloga ponudile tudi polovično ceno zavarovanja etažne lastnine, če sklenitelj že ima sklenjeno zavarovanje etažne lastnine preko skupinske police. V tem primeru najprej uveljavlja zavarovalnino za nastalo škodo iz skupinske police in če ga zavrnejo, naknadno uveljavlja škodo pri drugi zavarovalnici, kjer je tudi sklenil polico.

Kakšne so pravzaprav razlike med zavarovanjem hiše ali stanovanja?

Nekih bistvenih razlik ni. V vsakem primeru gre za zavarovanje nepremičnine. Pri stanovanjih v stanovanjskih blokih po navadi sklene eno skupno polico upravljavec bloka in to zavarovanje je najugodnejše, je pa res da je osnovno. Zato se v stanovanjih po navadi dodatno zavaruje le oprema. Nekateri pa še dodatno zavarujejo etažno lastnino, torej stanovanje, da imajo kritja ki jih morda skupna polica ne krije.

Kje se posamezniki, ki sklepajo zavarovanja za svoje nepremičnine, najpogosteje opečejo? Ljudje namreč pogosto potožijo, da so police premalo raumljive, zavarovalni zastopniki pa ne nudijo dovolj natančnih in jasnih informacij.

Najpogostejši razlog razočaranja zavarovalcev so določena specifična področja določenih zavarovanj, ki jih običajno nimajo vključenih v osnovnih paketih in jih je potrebno doplačati ali izbrati dražji višji paket: posredni udar strele, vandalizem, plaz, padajoče kamenje, škoda na objektu zaradi zdrsa snega s strehe, škoda zaradi taljenja ledu, padec drevesa, škoda na ceveh zaradi zmrzali, stroški odmašitve cevi, izguba vode, odgovornost za okoljske škode, udarec lastnega vozila v ograjo ali objekt,…
Najpogosteje so razočaranja zaradi odbitnih franšiz in zavarovanja na 1. rizike ali ker zavarujejo na prenizke vsote. Ampak vse to je le posledica nižanja cen, ker zastopniki pridobijo zavarovalce na račun nižanja premije, saj ljudje primerjajo le cene med ponudniki in ne tudi kritij.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]