Politika zasebnosti

Kot uporabnike našega spletnega portala vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo in privolitvijo. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in na podlagi Uredbe o varstvo osebnih podatkov (GDPR) le na podlagi vašega posebnega dovoljenja preko spletnega portala. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Na podlagi vaše privolitve na tem spletnem portalu bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi naše ponudbe v skladu s pogoji uporabe pri vsaki vaši privolitvi.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja zbirk podatkov (vodenje dejasvnosti evidenc) in drugih pravic in obveznosti, ki jih družbi Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. kot upravnika zbirke osebnih podatkov imata, v celoti spoštujemo zakonske določbe.

Splošno

Zavago.si je portal v upravljanju Zavaga d.o.o. in FINANČNE HIŠE d.o.o. Sklenitve zavarovanj izvaja FINANČNA HIŠA d.o.o..  Zavago d.o.o. skrbi za marketinško strategijo in nastop na trgu. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Vsebina na tem spletnem mestu je zgolj informativne narave. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake do katerih je prišlo iz kakršnegakoli vzroka. Vsebine, ki so objavljene lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. izrecno izključujeta lastno odgovornost za netočnosti ali napake. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki spletnega portala. Za povezane spletne strani FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. izključujeta kakršno koli lastno odgovornost.

Uporaba osebnih podatkov

Splošni pogoji in varovanje osebnih podatkov za oddajo zahteve za sklenitev zavarovanja, oddajo zavarovalne ponudbe, sklepanje zavarovalnih polic, prijave na spletne novice in uporabe registracije na portalu Zavago d.o.o.

1. Uvod

Upravljalec osebnih podatkov iz tega spletnega portala sta družbi Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, Davčna številka: SI8406283, ki jo zastopa direktorica mag. Karmen Darvaš ter Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa David Fister, Davčna številka: 83517405.
Ti splošni pogoji za uporabo teh storitev določajo pogoje poslovanja ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnika pri uporabi te storitve. Z ogledom spletnega mesta potrjujete, da se s splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema.

Vsi podatki, ki jih posamezniki vnašajo v spletne obrazce bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij po posameznem vnešenem obrazcu (izračun premije, sklenitev police, oddaja ponudbe, prijava na spletne novice, registracija na portalu…). Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004) in skladno z uredbo GDPR. Podatki se shranjujejo toliko časa, da je dosežen namen, za katerega je posameznik podal podatke. Takoj, ko je ta namen dosežen osebnih podatkov ne obdelujemo več in se uničijo.

Zakon o zavarovalništvu predpisuje, da se podatki o zavarovalcih in zavarovancih shranjujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka. Podatki v zvezi z zavarovalnimi primeri in presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov izbrišejo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

2. Uporaba podatkov

S potrditvijo vnesenih podatkov za sklenitev zavarovanja, kontaktne obrazce, eKnjige, registracijo na portalu itd. dovoljujete, da FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. navedene podatke obdelujeta za določen namen za katere so bili podatki dani, uporablja jih za sledeče namene: obveščanje in seznanitev strank, pošiljanje željenih ponudb, sklenitev zavarovalnih polic, prijave na spletne novice, registracijo na portalu, uporabo spletnih svetovalnih orodij (Svetovalko). Vaš elektronski naslov pri prijavi na spletne novice uporabljamo tako dolgo, dokler se ne odjavite od pošiljanja. Z vpisom elektronskega naslova v prejemanje spletnih novic uporabnik prostovoljno in nedvoumno dovoljuje FINANČNI HIŠI d.o.o. in Zavago d.o.o., da na naveden elektronski naslov pošilja elektronske novice in elektronska sporočila z namenom obveščanja o novostih na samem portalu, za namen trženja zavarovanj. Uporabnik se lahko kadarkoli enostavno odjavi od prejemanja elektronskih novic v prejetem elektronskem sporočilu. Lahko pa se odjavi od elektronskih sporočil tudi s poslanim elektronskim sporočilom poslanim na info@zavago.si. Ko se uporabnik odjavi, podatkov ne obdelujemo več in jih ne shranjujemo, niti jih ne uporabljamo v druge namene.
Dovoljenje za uporabo podatkov obiskovalec poda prostovoljno in zavestno sam na način, da poleg posamezne kategorije poda soglasje na način, da odkljuka kvadratek poleg teksta:
– Strinjam se s pogoji obdelave osebnih podatkov.
Obiskovalec spletne stranki lahko pred oddajo kakršnegakoli soglasja s klikom na pogoje preveri za kakšen namen se bodo podatki uporabljali.

3. Natančnejši opis uporabe podatkov

Vaše osebne podatke pridobimo kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše spletne aplikacije,
 • želite ponudbo za sklenitev zavarovanja,
 • sklepate zavarovanje pri zavarovalnicah s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o zastopanju.,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • prijavite škodo preko portala Zavago,
 • se naročite na obveščanje preko e-novic,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih organizira portal Zavago sam ali skupaj s svojimi poslovnimi partnerji

Uporaba podatkov za namene trženja

Če ste ob oddaji obrazca, registraciji na portalu ali v primeru sklenitve zavarovanja ali ob prijavi k udeležbi v nagradni igri ali na dogodku oziroma na drug način podali ustrezno privolitev vaše osebne podatke obdelujemo tudi za naslednja namena:

– za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev

Skladno z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe in izračune, ki bodo prilagojene vašemu profilu. Na takšen način vam bomo lahko v največji možni meri omogočili delovanje portala na tak način, da vam bomo predstavljali čim bolj relevantne ponudbe in vsebine. Posledično vas bomo lahko redno obveščali vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih na portalu Zavago.

– za poziv k dokončanju vnosa podatkov v obrazec za sklenitev zavarovanja

Skladno z vašo privolitvijo vam v primeru, da v spletni obrazec za sklenitev posameznega zavarovanja začnete vnašati vaše osebne podatke, a ne dokončate oddaje obrazca, pošljemo dva opomnika po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ste ga vnesli v obrazec. Prvi opomnik vam pošljemo en dan po tem, ko ste začeli z vnosom podatkov na naš portal za posamezno zavarovanje. Drugi opomnik vam pošljemo tri dni po tem, ko ste začeli z vnosom podatkov na naš portal. Vnešene podatke v tem primeru hranimo izključno z namenom omogočanja lažjega dokončanja vnosa podatkov v obrazec, saj si portal zapomni fazo v kateri ste ostali preden ste zapustili stran in vam preko poslane povezave omogoči nadaljevanje od te točke naprej. Vaše podatke hranimo sedem dni od dne, ko ste vnašali podatke za izbrano zavarovanje za katerega ste dobili opomnik. Po sedmih dneh se vaši podatki izbrišejo in se več ne hranijo. 

– uporaba spletne aplikacije za svetovanje Svetovalko

 Aplikacija zbira vaše osebne podatke in podatke o vaših obstoječih zavarovanjih z namenom priprave poročila o vaših zavarovanjih in priprave nasvetov/predlogov o dopolnitvah k vašim obstoječim zavarovanjem. Brez oddaje podatkov samega poročila ni možno pripraviti celovito in kvalitetno, zato je vnos podatkov za izdelavo poročila nujen. Po uporabi aplikacije vaše podatke hranimo 7 dni. V roku 7 dni po uporabi aplikacije vas pokličemo z namenom pojasnitve poročila in vam predlagamo sklenitev zavarovanj skladno s poročilom, ki ste ga prejeli. Odgovorimo tudi na vaša morebitna vprašanja. Po 7 dneh se podatki iz portala avtomatično brišejo in jih več ne hranimo.

– za posredovanje vaših podatkov zavarovalnicam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o zastopanju za namen obveščanja s posamezniku prilagojenimi ponudbami

Zbrane podatke bomo skladno z vašo privolitvijo vnesli v ustrezne programe in aplikacije zavarovalnic z namenom sklenitve zavarovanja.

– za pošiljanje elektronskega sporočila, če niste dokončali in oddali obrazca za sklenitev zavarovanja

V primeru, da niste dokončali vnosa vaših podatkov in zapustili našo spletno stran pred oddajo obrazca, skladno z vašim soglasjem portal naslednji dan po dnevu, ko niste dokončali vnosa na vaš elektronski naslov pošlje elektronsko sporočilo, kjer je naveden povzetek vašega izbranega paketa in dodana povezava, da imate možnost dokončanja sklenitve. 

Na tem mestu vas seznanjamo, da se obseg zbranih in posredovanih podatkov na strani portala Zavago lahko razlikuje od obsega zbranih podatkov in načina obdelave zavarovalnic. Portal Zavago jamči le za podatke, ki jh zbira in obdeluje za potrebe lastnega delovanja.

Politika zasebnosti in varstva podatkov posamezne zavarovalnice katerih zavarovanja se lahko sklepajo na portalu lahko najdete tukaj:

Assistance Coris d.o.o. – Pravno obvestilo

Grawe d.d. – Varstvo osebnih podatkov

Wienerstaedtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani – Obvestilo osebni podatki

Prva osebna zavarovovalnica d.d. – Varovanje zasebnosti

Allianz Slovenija, podružnica –  Varstvo pravic

Merkur zavarovalnica- Politika zasebnosti

Generali- Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

4. Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke, da olajša uporabo spletne strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik shrani na vaš računalnik. Če ponovno odprete ustrezno stran, piškotki omogočajo prepoznavo vašega računalnika. Nastavitve shranjevanja piškotkov lahko kadar koli spremenite v zavihku ”Nastavitve piškotkov” na dnu spletne strani in izberete možnost »zavračam piškotke. Več o piškotkih lahko preberete tukaj (vstavi ustrezen link s spodnjo vsebino):

Spletna analitika

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletnega analitike, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja “piškotke”, ki so tekstovne datoteke, nameščene na vašem računalniku, da bi spletnemu mestu pomagali analizirati, kako uporabljate spletno mesto. Podatke, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi spletnega mesta, na spletna mesta Googlu posreduje in jih shranjuje na strežnikih v ZDA. Če je na tej spletni strani aktivirana anonimizacija IP-ja, bo vaš naslov IP najprej onemogočil Google v državi članici Evropske unije ali v drugi državi pogodbenici v sporazum o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo vaš polni IP naslov prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Upoštevajte, da ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo “_anonymizeIp ()”, zato se IP naslov obravnava le v okrnjeni obliki, kar pomeni, da je preprečena osebna identifikacija. Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabil te podatke za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnih strani za operaterje
spletnih mest in drugih operaterjev, ki se nanašajo na spletno dejavnost in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga brskalnik prenese v storitev Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki. Piškotke lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v vašem brskalniku. Poleg tega lahko Google preprečite zbiranje podatkov, ki jih ponuja piškotek, in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika brskalnika, ki je na voljo prek sledite povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti najdete na: http://www.google.com/analytics/terms in https://www.google.de/intl/en/policies/. Upoštevajte, da je na tem spletnem mestu Google Analytics razširjen s kodo
“gat._anonymizeIp ();” da zagotovite anonimizirano zbirko vašega IP-naslova (tako imenovano IP maskiranje).
VTIČNIKI DRUŽBENIH OMREŽIJ
Naša spletna stran združuje vtičnike (programe) družbenih omrežij Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.

Podatke v zvezi z obiskom spletne strani ali uporabo aplikacije uporabljamo za naslednje namene:

 • za spremljanje in analizo delovanja spletnih aplikacij,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani,
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in registriranimi uporabniki spletne strani Zavago.

Naš strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani Zavago

datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani Zavago

Facebook

Od Facebook-a uporabljamo gumb »Like«, gumb »Share« in »Tweet«. Te vtičnice upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Lahko jih prepoznate po ustreznem logotipu Facebook. Več informacij o Facebook-ovih družabnih vtičnicah najdete na http://developers.facebook.com/plugins.Če obiskovalec odpre stran našega spletnega mesta, ki vsebuje to vrsto vtičnika, se med brskalnikom obiskovalca in strežniki Facebook vzpostavi povezava. Facebook sprejema in shrani podatke (vključno z IP-naslovom in ID-jem piškotka), ki omogočajo Facebooku, da prepozna, katero stran spletnega mesta je obiskovalec odprl. To se zgodi, ne glede na to, ali je vtičnik Facebook v stiku z ali ne. Če obiskovalec sodeluje z vtičnikom Facebook ali pusti komentar, bodo ustrezni podatki preneseni na Facebook v ZDA in tam shranjeni. Če je obiskovalec prijavljen v Facebook, ko se to zgodi, se lahko posredovani podatki dodelijo določenemu računu. Facebook uporablja piškotke tako za registrirane kot za neregistrirane uporabnike. Vrsta, obseg in namen zbiranja, uporabe in druge obdelave ali uporabe podatkov s strani Facebooka ter pravic in možnosti za zaščito zasebnosti uporabnika najdete v pravilniku o zasebnosti za Facebook (https: // www. facebook.com/about/privacy) in prilagojeni.

Poleg zgoraj navedenega so natančni postopki obdelave podatkov, obdobja shranjevanja in nameni nejasni. Ta spletna stran uporablja komunikacijsko orodje “Conversion Tracking Pixel”, ki ga je objavil Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). V ta namen integriramo tako imenovane piksle na Facebooku. Ko si ogledate ali kliknete oglas na Facebooku, vas bomo označili kot obiskovalca našega spletnega mesta in na vaši spletni strani bomo sledili vašim dejavnostim. Ujeti podatki so anonimni, to pomeni, da ne bomo mogli ogledati osebnih podatkov posameznih uporabnikov in posebej ne moremo povezati dejavnosti na naši spletni strani z nobenim posameznikom; bomo lahko analizirali samo oglase za statistične in / ali tržne raziskave. Vendar pa bodo zajete podatke shranili in obdelali prek Facebooka in jih lahko povezali s svojim Facebook profilom. Facebook je nato upravičen uporabljati te podatke v skladu s Facebook Policy Policy (https // www.facebook.com / about / privacy). Imate možnost, da dovolite ali zavrnete Facebook in njegove partnerje, da prikazujejo oglase na Facebooku in zunaj njega kot del vaših osebnih nastavitev profila na Facebooku. Uporabo storitve “Conversion Tracking Pixel” lahko zavrnete na svojem Facebook profilu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

5. Sprememba pravil o zasebnosti

Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadar koli spremenita ali dopolnita te pogoje. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

6. Kršitev pravil zasebnosti in pogojev uporabe

Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. si pridržujeta pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužita vseh pravnih sredstev in pravic, vključno z pravico blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. ne odgovarjata za motnje ali prekinitve na telekomunikacijskem omrežju ter za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskem omrežju, ali za onemogočen dostop do storitev spletnega portala, ter za morebitno škodo, izhajajočo iz prej navedenega.

Z ogledom spletnega portala, z uporabo spletnega portala, z uspešno izpolnitvijo in posredovanjem vseh kontaktnih obrazcev, vključno s prijavo v spletni portal, uporabnik-stranka izrecno izjavlja, da so ji bili Splošni pogoji za uporabo storitev spletnega portala izročeni pred izpolnitvijo obrazca spletnega portala, da je Splošne pogoje natančno pregledala in preučila in s Splošnimi pogoji v celoti soglaša.
(veljavnost od 13.02.2020)