Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner
Vzajemna - banner
Grawe - banner
Prva - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner

Kaj storiti, če se otrok poškoduje?

Zavago
05. 02. 2020

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo doma ali v tujini, v prostem času ali pri drugih aktivnostih – ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost.

Težje poškodbe

To so poškodbe, ki otroku pustijo trajne posledice, kot je npr. izguba vranice, popolna izguba vida na enem očesu, izguba prstov, težja poškodba glave itd.

V primeru poškodbe bo zavarovalnica izplačala nadomestilo, določeno v Tabeli težjih poškodb. Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza.

Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe

Gre za lažje poškodbe, ki otroku v večini primerov ne puščajo trajnih posledic, temveč gre za prehodno nesposobnost. Takšne poškodbe so npr. zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom trtice, izguba stalnega zdravega zoba, zvin sklepa, izpah sklepa, poškodba mišic, tetiv in vezi,..

Če je posledica nezgodnega dogodka zlom, izpah, opekline ali ostale poškodbe, zavarovalnica izplača nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen odstotek.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza.

KO SE OTROK POŠKODUJE

Če se vaš otrok poškoduje, uredite naslednje:

  • najprej obiščite zdravnika in se glede zdravljenja ravnajte po njegovih navodilih;
  • shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja;
  • zavarovalnici prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča;
  • v prijavi nezgode boste zavarovalnici podali vsa potrebna dokazila, ki jih bo zavarovalnica zahtevala za rešitev zavarovalnega primera.

Več novic

Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]
Kaj hitro se vam lahko zgodi, da nepričakovan dogodek povzroči, da začasno ali trajno postanete nezmožni za delo, vaša finančna situacija pa se zaradi nezgode čez noč bistveno spremeni. Nezgodna zavarovanja zagotavljajo finančno nadomestilo v primeru nezgod, ki vas lahko doletijo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi nezgode se lahko soočite s precejšnjo izgubo dohodka, če so […]