Vzajemna - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Prva - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Allianz - banner
Grawe - banner

Zakaj zavarovanje za primer smrti?

Zavago
12. 02. 2020

Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.

Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.

Priporoča se pri kreditih. Na tak način se zavaruje kreditojemalec v primeru smrti.

Ali ste vedeli, da  dediči ne dobijo le pravice na stvareh ali premoženjskih pravicah, ampak odgovarjajo tudi za zapustnikove dolgove? 

Skladno s 142. členom Zakona o dedovanju  je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja.

To pomeni, da bodo dediči podedovali tudi naše neodplačane kredite. Pogledali smo kako se lahko temu izognemo in naše dediče razbremenimo. Ob tem pa ne pozabimo, da so dediči lahko tudi naši mladoletni ali še nepreskrbljeni otroci.

Ena izmed možnosti, da ne prevzamejo naših dolgov je ta, da se odpovejo dediščini. Kar pa se v resnici le malokdaj pripeti, ker bi to pomenilo, da se odrečejo tudi družinski hiši, stanovanju, vikendu, avtomobilu, itd.

Kaj pa zavarovanje kredita pri banki?

Po drugi strani ne zamenjujmo običajnega zavarovanja kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki še nismo obvarovali dedičev pred  poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili.

Zavarovalnica pa bo vložila regresni zahtevek do kreditojemalca. Hipoteka na nepremičnino ni jamstvo za družino, ampak je zavarovanje za banko.

V kolikor se kredit ne odplačuje, smo ob nepremičnino.  Banka bo predala terjatev kot odškodninski zahtevek, nato pa se bo izvedla sodna izvršba nad zastavljenim predmetom in boste vi ali dediči v primeru smrti kreditojemalca ostali brez strehe nad glavo.

Kako zavarovati dediče?

Če želimo zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev rizično zavarovanje oziroma zavarovanje za primer smrti v višini dolga.

Rizična življenjska zavarovanja za primer smrti so namenjena zavarovanju družinskih članov, ki bi bili v primeru smrti zavarovane osebe, v času trajanja zavarovanja obremenjeni s pokritjem raznih finančnih obveznosti.

Med najpogostejše finančne obveznosti spadajo prav naši najeti še neizplačani krediti.

Če potrebujemo visoka kritja, so primernejša in marsikomu lažje dostopna rizična življenjska zavarovanja za primer smrti, saj so letne premije razmeroma nizke nasproti klasičnim življenjskim zavarovanjem z doživetjem.

Izpostavimo prednosti zavarovanja za primer smrti:

•    nizka premija, zajeta kakršnakoli smrt– ne zgolj nezgodna smrt,
•    visoko zavarovalno kritje,
•    zagotovitev finančne varnosti družine in ostalih najbližjih ob nepredvidenih dogodkih,
•    najugodnejše zavarovanje bančnega posojila,
•   pri posameznih zavarovalnicah so možne tudi razne kombinacije in priključitev dodatnih zavarovanj: nezgodno zavarovanje, trajna invalidnost, kritične hude bolezni.

Obstajajo zavarovanje za primer smrti z enako vsoto za smrt in zavarovanje za primer smrti s padajočim kritjem za smrt. Razlika je v tem, da pri enaki vsoti ste ves čas trajanja zavarovanja zavarovani za isto nespremenjeno zavarovalno vsoto za smrt, medtem ko pri padajočem zavarovanju pa ste zavarovani vsako leto za nižjo zavarovalno vsoto za smrt, zato je to zavarovanje primerno pri najetju kredita, saj tako kot pada obveznost do banke, pada tudi zavarovanje za smrt.

Zakaj skleniti zavarovanje za smrt?

Konkretno si predstavljajmo primer mlade družine, ki najame stanovanjski kredit z dobo odplačevanja 25 let. Pripeti se nepredvideni dogodek, v katerem umre eden izmed partnerjev (mož ali žena).

Obveznosti umrlega do banke bo moral preživeli član poravnati, kar pogosto privede lahko celo do prodaje hiše oz. stanovanja, v katerem smo si želeli urediti dom in življenje.

Velikokrat se zgodi, da se finančno stanje preživelih zelo poslabša, življenjski standard družine se zniža, saj so ljudje primorani svoje premoženje v celoti ali delno razprodati, da poravnajo obveznosti od banke.

Da bi se izognili nastali situaciji, je najprimernejša rešitev rizično življenjsko zavarovanje za primer smrti, saj omogoča lažje poplačilo kreditov in nadomesti določen del izpada dohodka.

Kakšno zavarovanje za kredit je najprimernejše?

V primeru, če želimo zavarovati kredit, predlagamo, da se sklene rizično zavarovanje, kjer se zavarovalna vsota za smrt skozi obdobje znižuje. Razlog za zniževanje je predpostavka, da skozi kreditno obdobje kreditojemalec svoj dolg do banke počasi obročno odplačuje. Dolg je vedno nižji.

Če zavarovana oseba pred iztekom zavarovalne dobe umre, zavarovalnica upravičencu – banki takoj izplača dogovorjeno vsoto – VREDNOST NEODPLAČANEGA KREDITA.

Ta zavarovanja se lahko vinkulirajo v korist banke in se v primeru smrti kreditojemalca  dolg neposredno poravna.

Koliko stane zavarovanje za kredit?

Cena tovrstnega zavarovanja je odvisna od letnice rojstva, zdravstvenega stanja, višine in dobe zavarovanja.

Torej, če ste mlajši, bo zavarovanje cenejše kot za nekoga, ki je 15 let starejši.

Torej, če boste najeli kredit kasneje, vas to zavarovanje stane več.

Koliko se plača davka v primeru smrti kreditojemalca?

V primeru smrti kreditojemalca oziroma zavarovanca, ko se izplača dohodek iz življenjskega zavarovanja, izplačilo ni obdavčeno.

Prav tako izplačila, na podlagi nezgodnega zavarovanja za primer poškodbe ali invalidnosti, hudih bolezni, ki jih prejme fizična oseba, niso obdavčena.

Kliknite in primerjajte:

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]
Kaj hitro se vam lahko zgodi, da nepričakovan dogodek povzroči, da začasno ali trajno postanete nezmožni za delo, vaša finančna situacija pa se zaradi nezgode čez noč bistveno spremeni. Nezgodna zavarovanja zagotavljajo finančno nadomestilo v primeru nezgod, ki vas lahko doletijo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi nezgode se lahko soočite s precejšnjo izgubo dohodka, če so […]