Allianz - banner
Vzajemna - banner
Vzajemna - banner
Wiener Stadtische - banner
Grawe - banner
Allianz - banner
Prva - banner
Wiener Stadtische - banner

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: DA ali NE?

Zavago
13. 04. 2020

Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]

Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?


Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami.

Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Oprostitve doplačil so oproščeni otroci in šolska mladina, dijaki in študentje mlajši od 26 let, ki se redno šolajo ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Kdaj naj sklenem zdravstveno zavarovanje?

Takoj, ko dopolniš 26 let, četudi si še študent. Takoj, ko se zaposliš, tudi če si mlajši od 26 let.

Zakon namreč predvideva čakalno dobo v kolikor se v zavarovanje ne vključiš takoj, ko je to mogoče, oziroma je od obveznosti preteklo več kot mesec dni.

Čakalna doba znaša 3 mesece in v tem času je posameznik dolžan vse storitve doplačati sam.

Kaj, če sem dlje časa brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?


Za vsako polno nezavarovano leto je skladno z ZZVZZ premija višja za 3 % (skupaj največ do 80 %), če se oseba ne vključi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku enega leta od dne, ko je postala zavezana za doplačilo.

V praksi to pomeni, da bo moral posameznik, ki je brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 10 let od prve možnosti sklenitve, plačeval 30 % višjo premijo od nekoga, ki je dopolnilno zavarovanje sklenil takoj, ko je bilo to mogoče. V desetih letih bo tako za zavarovanje po trenutnih cenah plačal več kot 1.200 EUR več od nekoga, ki se je vključil pravočasno.

Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:
• zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
• vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
• nenujni reševalni prevozi,
• zdravstveni pripomočki,
• ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Koliko moram doplačati, če nimam urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko doplačila znašajo od 5 pa kar do 90% vrednosti zdravstvenih storitev! Za primer vzemimo zdravljenje poškodbe izven dela. 70 % stroškov zdravljenja krije obvezno zdravstveno zavarovanje, 30 % stroškov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali pa jih krijemo sami, če nimamo urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Kaj hitro se vam lahko zgodi, da nepričakovan dogodek povzroči, da začasno ali trajno postanete nezmožni za delo, vaša finančna situacija pa se zaradi nezgode čez noč bistveno spremeni. Nezgodna zavarovanja zagotavljajo finančno nadomestilo v primeru nezgod, ki vas lahko doletijo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi nezgode se lahko soočite s precejšnjo izgubo dohodka, če so […]