Vzajemna - banner

Kaj je nezgodno zavarovanje?

Zavago
02. 08. 2020

Kaj hitro se vam lahko zgodi, da nepričakovan dogodek povzroči, da začasno ali trajno postanete nezmožni za delo, vaša finančna situacija pa se zaradi nezgode čez noč bistveno spremeni. Nezgodna zavarovanja zagotavljajo finančno nadomestilo v primeru nezgod, ki vas lahko doletijo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi nezgode se lahko soočite s precejšnjo izgubo dohodka, če so […]

Kaj hitro se vam lahko zgodi, da nepričakovan dogodek povzroči, da začasno ali trajno postanete nezmožni za delo, vaša finančna situacija pa se zaradi nezgode čez noč bistveno spremeni. Nezgodna zavarovanja zagotavljajo finančno nadomestilo v primeru nezgod, ki vas lahko doletijo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi nezgode se lahko soočite s precejšnjo izgubo dohodka, če so od vas odvisni tudi drugi družinski člani, pa je toliko pomembnejše, da svoji družini zagotovite finančno varnost. Sklenitev tovrstnega zavarovanja je zato smiselna izbira, a le, če pametno izberete in zavarovanje prilagodite vašim potrebam.

Kaj je osnovno kritje?

V okviru nezgodnega zavarovanja se zavarujemo za invalidnost, nezgodno smrt, razne dnevne in bolnišnične ter zdraviliške odškodnine, kritje stroškov zdravljenja, izplačila v primeru zlomov in izpahov in podobno.

Kaj je nezgoda?

Nezgoda je enkraten, nenaden in negotov dogodek, neodvisen od volje zavarovanca, ki deluje od zunaj na zavarovančevo telo in ima za posledico njegovo smrt, invalidnost ali prehodno nesposobnost za delo.

Za nezgodo ne štejejo npr. navadne, nalezljive in poklicne bolezni ter motnje zavesti (omotica, vrtoglavica…), niti če se ob tem poškodujete, okužbe s hrano, posledice prekomernega telesnega napora…

Posebno pozornost namenite zavarovalnim vsotam

Od izbranih zavarovalnih vsot je odvisno izplačilo, ki ga boste ob določenem zavarovalnem primeru, ki ga vaša zavarovalna pogodba krije, prejeli s strani zavarovalnice. Primerna zavarovalna vsota je tista, s katero boste lahko nadomestili izgubo prihodkov zaradi začasne ali trajne izgube delovne sposobnosti in stroške, ki nastanejo zaradi nezgode. Za višje zavarovalne vsote se običajno odločajo ljudje, ki živijo bolj aktivno, zato je verjetnost, da jih doleti nezgoda, večja, priporočljive pa so tudi takrat, ko so od vas odvisni vaši bližnji. Realno oceno ustrezne zavarovalne vsote opravite s pomočjo vaših letnih prihodkov.

Praviloma velja, da mora biti zavarovalna vsota za primer invalidnosti približno šestkratnik, zavarovalna vsota za primer smrti pa približno trikratnik letnih prihodkov.

Kaj upoštevati pri izbiri?

Ko se odločate o tem, ali potrebujete nezgodno zavarovanje, najprej preverite, ali ste morebiti za določene primere že zavarovani v okviru drugih zavarovanj (npr. na delovnem mestu, v športnem ali drugem društvu, v okviru premoženjskega, avtomobilskega zavarovanja…) in kakšno kritje vam omogočajo že sklenjena zavarovanja, ter to upoštevajte pri izbiri. Izberite takšen obseg zavarovanja, ki v primeru nezgode vam in osebam, ki so od vas odvisne, omogoča finančno varnost. Pri tem upoštevajte verjetnost, da se vam kaj pripeti in okvirno ocenite, kakšno škodo bi utrpeli. Nezgodno zavarovanje je posebej smiselno, če so od vas oziroma od vaše delovne sposobnosti odvisni tudi ostali družinski člani in bi izguba delovne sposobnosti za vašo družino predstavljala veliko finančno breme.

Osredotočite se na zavarovanje za primer trajne invalidnosti in nezgodne smrti


Izbira možnih nevarnosti v ponudbi zavarovalnic je precejšnja. Svetujemo vam, da se osredotočite na zavarovanje za primer trajne invalidnosti in nezgodne smrti, saj sta to tisti dve nevarnosti, zaradi katerih bi vi oz. družinski člani, ki so od vas odvisni, utrpeli najhujše finančne posledice. Razna dnevna nadomestila podražijo premijo, hkrati pa so bistveno manj smiselna. Če ste zaposleni, namreč tudi tekom zdravljenja prejemate mesečne prihodke.

Večina zavarovalnic ponuja tudi možnost sklenitve družinskega nezgodnega zavarovanja, pri čemer pa morate upoštevati, da so tu zavarovalne vsote običajno nižje, prav tako pa je lahko omejeno število zavarovalnih primerov, ki jih bo takšno zavarovanje krilo v določenem časovnem obdobju.

Kako izbrati ustrezno nezgodno zavarovanje zase? Več…

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]