Nezgodno zavarovanje za odrasle

Nesreča nikoli ne počiva. Nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa z odgovornimi odločitvami zaščitimo sebe in družino pred finančnimi posledicami, ki jih te prinesejo, in si hkrati omogočimo hitrejšo rehabilitacijo oz. potrebne prilagoditve v življenju po nesreči.

Kaj je nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje je zavarovanje, ki zagotavlja dodatno finančno varnost za vas v primeru poškodbe, ki so posledica nezgode.

Nezgoda je po definiciji enkraten, nenaden in negotov dogodek, ki je neodvisen od zavarovalčeve volje in deluje od zunaj na zavarovalčevo telo, posledica pa je smrt, popolna / delna / trajna invalidnost ali prehodna nesposobnost za delo, ki zahteva zdravniško pomoč, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici, ali zaradi nje nastanejo drugi stroški zdravljenja.

Kakšna zavarovalna kritja so na voljo?

Nezgodna smrt

Zavarovalna vsota se izplača v primeru smrti zavarovanca, ki je posledica nezgode.

Trajna nezgodna invalidnost

Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Stopnjo invalidnosti je določena s splošnimi pogoji ali z dodatnim zdravniškim pregledom, ki ga izvede zavarovalnica preko svojega zdravnika cenzorja. Pri višjih stopnjah invalidnosti (od 50 % naprej) se izplača višja zavarovalna vsota (progresivno ali linearno izplačevanje zavarovalnine. Primer: Za 100 % nezgodno invalidnost se lahko izplača dva kratnik ali več kratnik osnovne zavarovalne vsote (Primer: Zavarovalna vsota znaša 50.000 EUR. V primeru 100 % invalidnosti je izplačilo 100.000 EUR).

Dnevno nadomestilo

Za vsak dan bolniške odsotnosti zaradi nezgode prejmemo nadomestilo. Maksimalno nadomestilo je omejeno in je odvisno od zavarovalnice (180 dni, 200 dni,…)

Bolnišnično nadomestilo

Za vsak dan preživet v bolnišnici zaradi posledic nezgode prejmemo nadomestilo.

Nadomestilo za zlome in izpahe

V primeru zloma prejmemo fiksno določeno izplačilo skladno s pogoji zavarovalnice. Hujši/težji kot je zlom večje izplačilo prejmemo.

Nezgodna renta

Mesečno izplačilo v primeru nezgode katere posledica je določena stopnja invalidnosti (večinoma od 50 % naprej). Obdobje izplačevanja je omejeno na določeno število let.

Od česa je odvisna višina zavarovalne premije?

– izbranih nevarnosti, za katere se želite zavarovati;
– višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti;
– časa trajanja zavarovanja;
– dela, ki ga opravljamo.

Katera kritja izbrati?

Pomembno je, da poskrbite za dovolj visoka krtija v primeru trajne invalidnosti, saj ima to lahko hude posledice za vaše življenje. Priporočamo kritje vsaj v višini 100.000 eur za primer trajne nezgodne invalidnosti. Sredstva boste namreč potreboval za prilagoditev novi življenjski situaciji (terapije, nakup zdravstvenih pripomočkov, priagoditev doma, nakup vozila).

Svetujemo tudi vključitev nezgodne rente z izplačilom na čim daljše obdobje, saj si boste z mesečnim izplačilom pokrivali svoje tekoče stroške življenja (položnice, pomoč/oskrba, krediti, prehrana).

Če ste veliko na poti ali opravljate poklic, kjer je velika nevarnost nezgode vam svetujemo tudi kritje za primer nezgodne smrti, sploh, če imate družino, ki je odvisna od vašega prihodka ali v primeru, če imate dolgove.

Preveri cene in skleni preko spleta!

Grawe, Merkur, Vzajemna, Prva osebna, …