Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Prva - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Grawe - banner
Vzajemna - banner

Zakaj morate zavarovati vaš kredit?

David Fister
03. 05. 2023

Kredit je finančni izdelek, ki ga ljudje uporabljajo za financiranje pomembnih projektov, kot so nakup stanovanja, avtomobila, izobraževanje ali podjetništvo. Vendar pa lahko smrt, bolezen, ali nesreča povzročijo izgubo prihodka, kar lahko vpliva na sposobnost odplačevanja kredita. Takrat je prepozno spoznati, da banke in ostale upnike prav nič ne zanima dejstvo, da ni ravno vaša […]

Kredit je finančni izdelek, ki ga ljudje uporabljajo za financiranje pomembnih projektov, kot so nakup stanovanja, avtomobila, izobraževanje ali podjetništvo. Vendar pa lahko smrt, bolezen, ali nesreča povzročijo izgubo prihodka, kar lahko vpliva na sposobnost odplačevanja kredita. Takrat je prepozno spoznati, da banke in ostale upnike prav nič ne zanima dejstvo, da ni ravno vaša krivda, da svojih obveznosti ne morete več pravočasno poravnati. Svoja sredstva želijo imeti nazaj ne glede na to v kakšni situacije se posameznik znajde. Ko udari najhujše – smrt, ko udari bolezen ali pride do hujše nezgode je še kako pomembno, da so vaše kreditne obveznosti in dolgovi zavarovani in ste sami primerno zaščiteni pred nepredvidljivimi dogodki.

Zavarovanje kredita pogosto ponujajo banke skupaj z najemom kredita v obliki življenjskega zavarovanja. To zavarovanje zagotavlja, da bo kredit odplačan, če pride do vaše smrti. V teh primerih zavarovalnica omogoči poplačilo kredita direktno (preko vinkulacije), ali posredno (dediči/upravičenci prejmejo denar in poplačajo kredit) in s tem preprečuje izgubo doma ali drugih premoženjskih naložb za vaše najbližje.

Kaja pa v primeru bolezni ali nezgode?

Če oseba zboli za kakšno hujšo boleznijo (rak, infarkt, možganska kap,…) ali doživi hudo nesrečo katere poseldica je huda invalidnost, lahko izgubi sposobnost za delo, kar lahko vpliva na zmožnost popplačevanja kredita. To je področje, ki ga jemalci kredita zanemarjajo in pozabljajo, a ima pogosto dramatične posledice na posameznikovo zmožnost preživljanja, kaj šele poplačavanja kredita. Zato je nujno, da se oseba, ki ima kredit zavaruje tudi za primer hudih bolezni in nezgode.

Zavarovanje za primer invalidnosti

Zavarovanje za primer invalidnosti lahko pomaga zagotoviti, da se kredit odplača, če oseba po nezgodi postane trajno nesposobna za delo. Invalidska pokojnina je pogosto tako nizka, da ne krije niti strošek preživetja. Nujno je, da ima posameznik visoko zavarovalno vsoto za nezgodno invalidnosti, ki zagotavlja, da bodo v čim večji meri kriti stroški spremenjenega življenja po nezgodi, kot so prilagoditev bivališča (vgradnja dvigala, nosilca), nakup vozila, morebitna selitev v drugo bivališče. Ti stroški se lahko merijo v več 100.000 eurih.

Prav tako mora posameznik obvezno poskrbeti za dovolj visoko nezgodno rento, ki bo zagotovila, da se bo vsak mesec izplačevala določena vsota denarja, ki bo zagotovila, da bo posameznik lahko pokrival svoje tekoče stroške življenja, kamor lahko sodi tudi kredit. Nezgodne rente se lahko izplačujejo od 25 % invalidnosti naprej. Pomembno je, da renta pokrije razliko med prihodkom pred nezgodo in prihodkom (morebitna invalidska pokojnina) po nezgodi in da se izplačuje čim daljše obdobje, najbolje doživljenjsko.

Zavarovanje za hude bolezni

Zavarovanje za hude bolezni zagotavlja finančno zaščito, če oseba zboli za težko boleznijo, kot so recimo rak, srčni infarkt ali možganska kap. Takrat mora biti fokus posameznika na čim hitrejšem zdravljenju in ne na finančnem preživetju. Statistika bolezni je grozljiva, saj je dokazano, da bo v naslednjih 20 letih vsak tretji Slovenec zbolel za eno od oblik raka. Če je pojavnost takov velika, potem je zavarovanje za ta riziko še kako pomembna. Ko k tej statistiki dodamo še situacijo v zdravstvenem sistemu zelo veliko tvegamo, če sami ne poskrbimo za finančno stabilnost sebe in posledično tudi svoje družine. Kdaj se izplača zavarovalnina v primeru hudih bolezni? Izplačilo zavarovalnine se izvede po postavitvi diagnoze bolezni, ki je na seznamu zavarovalnice in po vložitvi zahtevka na zavarovalnico. Poudariti je potrebno, da je izplačilo v gotovini in lahko posameznik sam prosto razpolaga s svojim denarjem in tako delno ali v celoti poplača kredit.

Kako naj torej posameznik zavaruje svoj kredit?

Vzemimo za primer osebo, ki ima 100.000 eur kredita in mladoletne otroke. Kredit moramo zavarovati za primer smrti za znesek kredita + tri letne dohodke posameznika, saj je potrebno razmišljati tudi o preživetju otrok. Če posameznik zasluži 20.000 eur na leto, potem mu priporočamo, da se za primer smrti zavaruje za 160.000 eur. Če otrok nima, potem naj se zavaruje za vsaj 100.000 eur, še bolje nekaj več, da se lahko s tem denarjem pokriva stroške pogreba.

Izračune za življenjsko zavarovanje si lahko izdelate TUKAJ

Za primer nezgode bi se takšna oseba morala zavarovati za vsaj 200.000 eur za primer nezgodne invalidnosti. 100.000 eur za pokrijte kredita, 100.000 eur za primer prilagoditve življenja (nakup vozila, ureditev doma,…). Absolutno ne sme pozabiti na nezgodno rento, ki naj znaša 1000 eur/mesec in se izplačuje doživljenjsko.

Ponudbe za primer nezgodnega zavarovanja si lahko izdelate TUKAJ

Za primer zavarovanja za bolezni se mora posameznik iz našega primera zavarovati za vsaj polovico kredita, še bolje seveda v celotni vrednosti kredita, če si to lahko finančno privošči.

Ponudbe za primer nezgodnega zavarovanja si lahko izdelate TUKAJ

Še vedno ne veste kakšno je primerno zavarovanje, če imate kredit?

Najlažje boste to izvedeli, če uporabite našega spletnega svetovalca z imenom SVETOVALKO. Enostavno vnesete vaše podatke in na e-pošto prejmete nasvete za vaše zavarovanje s povezavami do ponudb zavarovalnic. Zavarovanja lahko potem tudi sklenete na daljavo. Našega SVETOVALKA lahko obiščete TUKAJ

Svetovalko

Pravijo, da vsakih 15 minut načrtovanja prihrani eno uro dela. Če se načrtovanja lahko skozi življenje privadimo in se na lastnih napakah učimo, le tega pri zavarovanju ne moremo. Popravnih izpitov namreč tukaj ni. Ko enkrat zbolite, ko se hudo poškodujete vas zavarovalnice ne bodo želele več zavarovati. Ukrepajte pravočasno in se ustrezno zaščitite.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]