Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
031 691 271  |  info@zavago.si Facebook - ikona Linkedin - ikonaIntagram - ikona

Premoženjsko zavarovanje za stanovanje

Zakaj izbrati zavarovanje stanovanjske nepremičnine in opreme prav pri Wiener Städtische zavarovalnici?

 • ker imajo najboljši zavarovalni produkt po obsegu kritij na slovenskem trgu,
 • v ponudbi oblikovana dva paketa: CLASSIC Plus in PREMIUM Plus ter si s dodatnimi paketi sestavite zavarovanje resnično po lastni meri,
 • ker ponujajo zavarovanje na novo vrednost,
 • ker zavarovanci prejmejo do 20% paketnega popusta,
 • ker imajo indirektni udar strele v vseh paketih in to odkupom amortizacije pri delnih škodah
 • ker nagradijo naše zavarovance, ki imajo življenjsko zavarovanje še z dodatnim 10% popustom,
 • ker omogočajo plačilo premije na 12 obrokov s trajnikom,
 • ker je vključen izliv vode tudi zaradi korozije ter zamašitve cevi že v osnovnem paketu CLASSIC Plus
 • ker krijejo počenja sanitarne keramike
 • ker imate lv PREMIUM Plus paketu zemeljski plaz zavarovan do polne zavarovalne vsote
 • ker imajo najboljše kritje na slovenskem trgu pri vlomni tatvini (gotovina in umetniški predmeti, ter nakit in drago kamenje)
 • ker vlomno tatvino koles iz stanovanja ali hiše krijemo v celoti, iz pomožnih prostorov pa do 10% zavarovalne vsote stanovanjske opreme
 • ker so edini, ki ponujamo odgovornosti zasebnika celo do 400.000 EUR po celem svetu in to brez odbitne franšize
 • ker imajo vsa zavarovanja na eni polici
 • ker lahko sklenete 10 letno polico za zavarovanje in vam ni potrebno vsako leto znova podpisovati dokumentov
 • ker lahko zavarovanje neomejenokrat spremenite glede na lastne potrebe, želje in zmožnosti
 • ker lahko sklenete Asistenco, ki vam priskoči na pomoč 24ur na dan, vse dni v letu
 • ker so edina zavarovalnica, ki omogočamo zavarovanje  prikolice ali mobilne hiše v tujini na osnovni polici;
 • ker so edina zavarovalnica, ki omogočamo zavarovanje stvari vašega otroka, ki študira kjer koli v Evropi,
 • ker lahko zavarujete stvari in športno opremo v osebnem avtomobilu ter stvari na prostem, ter tudi kolesa v kolesarnicah
 • ker namesto vas plačajo premijo za čas brezposelnosti
 • ker zavarujejo vaše plačilne kartice pred zlorabami in tudi denar v bančnem sefu
 • ker ponujajo kasko zavarovanje inštalacij ter naprav ogrevalno/hladilne tehnike skupaj s tatvino zunanje enote toplotne črpalke in tudi kasko zavarovanje stanovanjske tehnike (računalnik, avdio in video naprave, bele tehnika, …), da nimate stroškov pri poškodbah teh občutljivih naprav,
 • ker lahko zavarujete objekt v gradnji, kar s 70% popustom na čas gradnje
 • ker v primeru že sklenjenega skupinskega zavarovanja preko upravnika pridobite kar 50% popust na osnovno premije ter lahko sklenete potresno zavarovanje, zavarovanje proti poplavi ali druga zavarovanja, ki niso zajeta v skupinski polici in se primerno zaščitite, če tega drugi sostanovalci ne želijo.

Brošura MI SKRBIMO ZA VAŠ DOM: VEČ…

Zavarujte stanovanje na novo vrednost

Premoženjsko zavarovanje vsebuje tudi zavarovanje odgovornosti

Z zavarovanjem dobite avtomatično in brez doplačila tudi zavarovanje za odgovornost.  Vi in vaša družina ste zavarovani ob morebitni odgovornosti za škodo, ki ste jo povzročili tretji osebi. V zavarovanje so vključeni zakonec ali življenjski sopotnik in otroci do 25. leta (če nimajo svojega gospodinjstva in lastnih prihodkov ter živijo v istem gospodinjstvu).  Zavarovalno kritje se razlikuje glede na izbrano različico in velja po vsej Evropi ali vsem svetu.  Brez dodatnih stroškov. To pomeni, da nastali strošek, če povzročite osebno ali premoženjsko škodo, pri športu, na potovanju ali pri vsakodnevnih opravilih, plača zavarovalnica.

PREVERITE CENO ZAVAROVANJA ZA SVOJE STANOVANJE IN OPREMO TER SKLENITE PREKO SPLETA HITRO IN ENOSTAVNO

Zakaj zavarovati stanovanjsko opremo, če že imamo sklenjeno skupinsko zavarovanje preko upravljavca bloka? 

 • Skupinsko premoženjsko zavarovanje, ki ga imate sklenjenega za cel blok prkeo upravljavca krije škode samo na objektu (nepremičnini) oz. na bloku, nimate pa zavarovane opreme v stanovanju, finega opleska, parket, ploščice, stekla, okna, vlom, …Zavarovanje stanovanjske opreme pa krije škode nastale na:–        Stanovanjski opremi, kot so pohištvo, aparati in osebni predmeti, vključno z oblačili, zalogami hrane in športnih rekvizitih itd – vključno z vlomom –        Finalnih oblogah in oplesku (večina zavarovalnic pri skupinskih zavarovanjih ima to izključeno) –        Steklu, ki so v izključni lasti posameznega lastnika, vključno s steklom steklokeramične plošče, kopalniško keramiko, stekel na mizah, kopalniških kadi, stekla akvarije ter tudi škodo, ki bi jo posameznik povzročil tretji osebi (odgovornost zasebnika). 

  Zakaj zavarovanje za stanovanje?

  1

  Pregledna in enostavna primerjava

  Izbirate, primerjate lahko različne zavarovalnice.

  2

  Hitra sklenitev

  Sklenite preko spleta brez obiska zavarovalnega zastopnika. Svetovalec vam predhodno svetuje, pregleda kritja, se z njim posvetujete, da bo zavarovanje res kslenjeno tako kot si vi želite.

  3

  Hitra prijava škode

  Ko se zgodi škoda, se enostavno prijavi in hitro izplača zavarovalna vsota. Samo izpolnite ta obrazec: OBRAZEC…

  4

  Vračilo denarja, garancija

  Če v 15 dneh od sklenitve zavarovanja, pisno odstopite od pogodbe, vam zavarovalnica vrne že plačano premijo.

  Prijavite se na newsletter in ostanite na tekočem z novostmi:
   

  Kaj storiti v primeru škode?

  Požar

  • Poskusite sami pogasiti ogenj, vendar pazite, da uporabite primerno sredstvo za gašenje, glede na vrsto in vir požara (gasilni aparat, voda, odeje, itd.)!
  • Poskrbite, da boste na varnem!
  • Obvestite gasilce in policijo!
  • Obvestite svoje sosede, da jih ogenj ne bo presenetil!

  Izlitje vode

  • Zaprite glavni vodovodni ventil!
  • Prekinite dovod elektrike, tako da odklopite vse varovalke!
  • V nujnem primeru obvestite gasilce ali inštalaterja!
  • Premestite predmete, ki jih izliv vode ni ali jih je le delno poškodoval, na varno mesto!
  • Preverite, ali je izliv vode prizadel tudi kakšno drugo stanovanje!
  • Pri večjih količinah vode poiščite pomoč sosedov, da boste lahko vodo odstranili z zajemanjem ali izčrpavanjem!
  • Poskusite najti počeno mesto na vodovodni inštalaciji!
  • Obvestite hišnika oz. hišno upravo in obvestite svoje sosede!

  Vihar, visoka voda, poplave

  • Ne ogrožajte svojega življenja in se odpravite v zaščitene del stavbe!
  • Poskusite zapreti odprta mesta, ki jih je povzročil vihar (npr. pokrivne ponjave)!
  • Povežite se s profesionalnimi obrtniki (npr. krovci, steklarnami) za popravila v sili!
  • Odstranite polomljene drevesne veje, da na stavbi ne nastane dodatna škoda!

  Vlom, rop

  • Po vlomu ali ropu nemudoma obvestite policijo in prijavite dogodek!
  • Do prihoda policije pustite vse tako, kot ste našli po vašem prihodu domov, da je mogoče pridobiti morebitne sledi in odtise!
  • Pri škodi, ki je nastala zaradi vloma (npr. steklene šipe, ključavnice), se povežite s strokovno delavnico za popravila v sili!
  • Prekličite kreditne kartice, varčevalne knjižice, račune itd.!
  • Pri ropu ne ogrožajte svojega življenja, če vam dejansko fizično grozijo!

  Nato je potrebno storiti:

  • Škodo je potrebno prijaviti takoj oz. najkasneje v treh dneh, ko se za nastanek škode izve. Prijavite jo lahko po pošti, telefonsko ali po faksu.
  • Izven delovnega časa se sporočilo o nastanku škode lahko pustiti na avtomatskem odzivniku na brezplačni številki: 080 12 68 po faksu na št.: 01/300 1709.
  • V času od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode mora zavarovanec, skladno z Obligacijskim zakonikom, ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopi k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohraniti dokaze.
  • Po sprejeti prijavi bo zavarovalnica, po dogovoru oz. po potrebi, organizirala ogled škode s strani cenilca oz. njenih pooblaščencev.
  • V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj, je potrebno o tem nemudoma obvestiti policijo.
  • Zavarovanec oz. zavarovalec mora zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.).
  • V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo iz postopka zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti (fotokopije zdravniških izvidov, bolniških listov, v primeru odsotnosti iz dela več kot 30 dni mnenje komisije I. stopnje, v primeru poškodbe pri delu pa še Prijavo o poškodbi pri delu – ER 8).
  • Vsi poškodovani predmeti morajo ostati na kraju škode. Zavarovanec pa lahko izvrši popravilo oz. odpravi napako, če je nastala škoda manjšega obsega in bi zaradi škode prišlo do zastoja proizvodnje in zato še do dodatne gospodarske škode.

  Računi, ki jih zavarovanec dostavi zavarovalnici kot dokazilo o višini škode, morajo biti specificirani. Iz računa morajo biti razvidne naslednje postavke:

  • posamezne vrste materiala
  • količina porabljenega materiala
  • cena posamezne enote materiala
  • vrsta dela
  • količina opravljenega dela
  • urna postavka za delo
  • morebitni drugi stroški
  • DDV
  • za dela, ki se ne vrednotijo na podlagi časa, je možen tudi drugačen prikaz (npr. v m² ipd.).

  V primeru škode zaradi vloma ali ropa je potrebno takoj opraviti inventurni popis in o tem izdelati zapisnik. Ko so zavarovalnici znani vsi potrebni podatki za likvidacijo škode, obračuna zavarovalnino in o njeni višini obvesti zavarovanca oz. zavarovalca. V primeru, ko temelj za izplačilo zavarovalnine ni podan, zavarovalnica o tem pisno obvesti zavarovanca. TUKAJ NAJDETE OBRAZCE ZA PRIJAVO ŠKODE: VEČ…  

  PREVERITE CENO ZAVAROVANJA ZA SVOJE STANOVANJE

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  ŽIVLJENJSKO

  Življenjsko
  zavarovanje

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Dopolnilno zavarovanje

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Zavarovanje
  za bolezni

  Nezgodno zavarovanje - ikona

  Nezgodno

  Nezgodno za odrasle

  Nezgodno zavarovanje - ikona

  Nezgodno

  Nezgodno za otroke

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Turistično
  za tujino

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Specialisti

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Operacije

  Nepremisninsko zavarovanje - ikona

  Premoženjsko

  Stanovanje in hiša

  Nezgodno zavarovanje - ikona

  Nezgodno

  Nezgodno za otroke

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Turistično
  za tujino

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Specialisti

  Zdravstveno zavarovanje - ikona

  Zdravstveno

  Operacije

  Novice iz sveta zavarovanj

  GRAWE NEZGODNO ZAVAROVANJE

  GRAWE NEZGODNO ZAVAROVANJE

  Prilagodljivo po meri posameznika Nezgodno zavarovanje je lahko ključnega pomena za urejen in stabilen življenjski slog. V GRAWE zavarovalnici so se odločili, da obstoječa nezgodna zavarovanja nagradijo in dopolnijo. Po novem lahko pri GRAWE NEZGODI koristite 300 %...

  Preberi več
  Kako poceni zavarovati kredit

  Kako poceni zavarovati kredit

  Ko najamemo kredit pri banki, nam banka istočasno ponudi še zavarovanje za primer smrti brez varčevanja. Ni pa nujno, da je to zavarovanje najcenejše, saj vam bo banka ponudila zavarovanje kredita pri tisti zavarovalnici, s katero sodeluje. Kredit je pametno...

  Preberi več
  Kako pravilno izberete turistično zavarovanje za tujino?

  Kako pravilno izberete turistično zavarovanje za tujino?

  Kako sklenete turistično zavarovanje? Se sprašujete kaj je bolj ugodno za vas? Skleniti turistično zavarovanje za tujino za določen čas ali letno zavarovanje? Če v tujino potujete večkrat letno za krajše obdobje (dopust ali poslovno) potem je za vas primerno letno...

  Preberi več

  IMAŠ DANES SREČNO ROKO?

  Vnesi podatke in preveri svojo srečo ...
   
   
  * Obvezno polje
  Zavrti!
  Never
  Remind later
  No thanks