Zavarovanje za hude težke bolezni

PRVA VARNOST – PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA

prva osebna zavarovalnica

»Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v maju 2021.«

Zavarovanje za primer kritičnih hudih bolezni, kot so rak, kap, srčni infarkt se sklene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoko kritje za primer obolelosti za hudimi bolezimi.

Priporoča se tudi pri kreditih. Na tak način se zavaruje kreditojemalec v primeru, če zboli. Če zbolimo, smo na dlje trajajoči bolniški odsotnosti. V primeru bolniškega staleža pa prejemamo nižjo plačo (brez prevoza in malice, brez dodatkov in 80% plače).

Krediti pa ostanejo isti, mesečna obveznost do banke je vsak mesec ista ne glede na to, da v primeru bolniške prejemamo nižje dohodke.

Ko zbolimo, pa ne smemo doživljati dodatnega stresa. Pomanjkanje denarja in finančne skrbi pa vsekakor povzročajo stres in bolezen poglabljajo. Ko zbolimo, se želimo čim hitreje pozdraviti in vrniti nazaj na delovno mesto. Da hitro ozdravimo pa potrebujemo denar in da smo brezskrbi. Z zavarovanjem za hude bolezni v primeru obolelosti prejmemo izplačilo zavarovalne vsote, za katero smo se zavarovali. Z prejetim denarjem si poplačamo kreditne obveznosti, alternativno zdravljenje, zdravljenje v tujini, v privat ambulantah, ipd.

 

 PRAVIJO, DA SI NE MOREMO KUPITI ZDRAVJA. VENDAR Z DENARJEM LAŽJE OZDRAVIMO.

Prednosti zavarovanja za primer bolezni

 • Poceni zavarovanje z visokimi zavarovalnimi vsotami.

 • Hude bolezni, kot so rak, možganska kap in srčni infarkt, lahko vaše življenje v trenutku temeljito spremenijo in vam za dlje časa onemogočijo opravljanje dela. Takrat je najpomembnejše, da si zagotovite kakovostno zdravljenje, obenem pa boste precej bolj mirni, če boste pred tem poskrbeli za svojo finančno varnost
 • V primeru bolezni je pomembno, da ob njenem odkritju čim prej začnete temeljito zdravljenje, to običajno terja dodatne stroške in povzroča izpad dohodka zaradi zadržanosti od dela. Zavarovalnica vam zato omogoči izplačilo v času, ko je bolezen v zgodnji fazi.
 • Pri PRVI OSEBNI ZAVAROVALNICI je višina izplačila je odvisna od resnosti bolezni, ki je razdeljena v štiri ravni izplačila zavarovalne vsote, glede na resnost diagnoze posamezne kritične bolezni. Resnejše je stanje, višje je izplačilo. Če bolezen napreduje, zavarovalnica izplača razliko med zneskom za novo stopnjo bolezni in že izplačanim delom. Kritične bolezni so razdeljene v štiri skupine, pri čemer velja, da zavarovalnica zavarovancu izplača do največ 300 % zavarovalne vsote. 

   

 • Zavarovanje omogoča večkratne škodne zahtevke, pri čemer je posamezno izplačilo odvisno od stopnje bolezni in predhodnih izplačil. V primeru napredovanja iste bolezni zavarovalnica izplača razliko med trenutno stopnjo bolezni in predhodno stopnjo, vendar največ v višini preostanka zavarovalne vsote za skupino bolezni, v katero je bolezen vključena. To velja tudi v primerih kritične bolezni četrte ravni (npr. rak) in če se ta v času trajanja zavarovanja znova pojavi v obliki drugega tipa iste skupine bolezni, ko je diagnoza hujša od prve.

 • POMEMBNO! ZAVAROVANJE SE V PRIMERU UVELJAVLJANJA ZAVAROVALNINE NE PREKINE

  Ob nastanku resne bolezni navadno nimate možnosti, da bi sklenili novo zavarovanje. Z zavarovanjem PRVA Varnost pa v primeru nastale bolezni ostanete še naprej zavarovani za primer smrti in druge nevarnosti, neodvisne od bolezni.

 • Z ZAVAROVALNIM KRITJEM KRITIČNE BOLEZNI
  STE OB NASTALI TEŽKI BOLEZNI ZAŠČITENI V
  PRIMERU IZPADA DOHODKA OZIROMA SI LAŽE
  ZAGOTOVITE BOLJ KAKOVOSTNO ZDRAVLJENJE

Zakaj zavarovanje za bolezni PRVA VARNOST- PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA?

  Z ZAVAROVANJEM LAHKO ZAVARUJETE SEBE IN NAJBLIŽJE ZA PRIMER:

  • naravne ali nezgodne smrti do 75. leta starosti s prilagodljivo zavarovalno vsoto,
  • ene od 30 kritičnih bolezni do dopolnjenega 70. leta starosti. Vključene so najpogostejše današnje kritične bolezni (rak, srčno–žilne bolezni, možganska kap, bolezni živčnega sistema, npr. Alzheimerjeva bolezen in multipla skleroza, presaditve glavnih organov, koma itd.), izpad dohodka pri kratkoročni delovni nesposobnosti (nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi bolezni bolezni ali nezgode)
  • izpad dohodka pri kratkoročni delovni nesposobnosti (nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi belezniali nezgode)
  • izpad dohodka pri dolgoročni delovni nesposobnosti v primeru trajne nezmožnosti opravljanja poklica, ki je lahko posledica bolezni ali nezgode (poklicna invalidnost),
  • potrebe po nadomestilu za oskrbo na domu zaradi bolezni ali nezgode,
  • nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti ali poškodb.
  • Dodatno lahko zavarujete tudi otroke.

   

  POTREBUJETE INDIVIDUALNO PRILAGOJENO PONUDBO? PIŠITE NAM info@zavago.si

  naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 PRVA Varnost

  »Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v maju 2021.«

  PRVA VARNOST VAM NUDI ZAŠČITO TUDI V PRIMERU EPIDEMIJE IN TERORIZMA

  Vsa zavarovalna kritja veljajo tudi v primeru epidemije ali če Svetovna zdravstvena organizacija razglasi pandemijo (pri slednji je izključeno zgolj zavarovalno kritje Oskrba na domu). Kriti so tudi zavarovalni primeri, ki so posledica terorističnih dejanj.

  VEČKRATNO IZPLAČILO – DO 100 % ZAVAROVALNE VSOTE V OKVIRU ENE SKUPINE BOLEZNI

  Kritične bolezni so razdeljene v štiri skupine, pri čemer velja, da zavarovalnica zavarovancu izplača do največ 300 % zavarovalne vsote.

  Zavarovanje omogoča večkratne škodne zahtevke, pri čemer je posamezno izplačilo odvisno od stopnje bolezni in predhodnih izplačil. V primeru napredovanja iste bolezni zavarovalnica izplača razliko med trenutno stopnjo bolezni in predhodno stopnjo, vendar največ v višini preostanka zavarovalne vsote za skupino bolezni, v katero je bolezen vključena. To velja tudi v primerih kritične bolezni četrte ravni (npr. rak) in če se ta v času trajanja zavarovanja znova pojavi v obliki drugega tipa iste skupine bolezni, ko je diagnoza hujša od prve.

   

  TABELA KRITIČNIH BOLEZNI IN RAVNI IZPLAČILA

   

  Izplačilo je možno – DA

   

  Ni izplačila – NE
  Raven 1
  100 %
  Raven 2
  60 %
  Raven 3
  25 %
  Raven 4
  10 %
  Skupina A: rak in presaditev kostnega mozga
  Rakasta obolenja
  DA
  DA
  DA
  DA
  Presaditev kostnega mozga
  DA
  NE
  NE
  NE
  Skupina B: Bolezni srca in ožilja, pljuč, jeter in ledvic
  Akutni miokardni infarkt (srčni infarkt)
  DA
  DA
  NE
  NE
  Kardiomiopatija
  DA
  DA
  NE
  NE
  Možganska kap
  DA
  DA
  DA
  NE
  Operacija srčnih zaklopk
  DA
  DA
  NE
  DA
  Obvodna operacija koronarnih arterij
  NE
  DA
  DA
  NE
  Operacija aorte
  NE
  DA
  DA
  DA
  Perkutana koronarna intervencija (angioplastika)
  NE
  NE
  NE
  DA
  Končni stadij odpovedi ledvic
  DA
  NE
  NE
  NE
  Huda primarna pljučna hipertenzija
  DA
  NE
  NE
  NE
  Končni stadij bolezni pljuč
  DA
  NE
  NE
  NE
  Hudo kronično cirotično obolenje jeter
  DA
  NE
  NE
  NE
  Presaditev glavnega organa- Transplantacija
  DA
  NE
  NE
  NE
  Skupina C: Bolezni, povezane z živčnim sistemom
  Sporadična Creutzfeldt-Jakobova bolezen
  DA
  DA
  NE
  NE
  Paraliza udov
  DA
  NE
  NE
  NE
  Alzheimerjeva bolezen
  DA
  DA
  DA
  NE
  Akutni virusni encefalitis
  DA
  DA
  DA
  NE
  Bakterijski meningitis
  DA
  DA
  DA
  NE
  Multipla skleroza
  DA
  DA
  DA
  NE
  Huda travmatična možganska poškodba
  DA
  DA
  NE
  NE
  Koma
  DA
  DA
  DA
  NE
  Idiopatična Parkinsonova bolezen
  DA
  DA
  DA
  NE
  Benigni možganski tumor
  DA
  DA
  DA
  NE
  Skupina D: Druge bolezni
  Okužba z virusom HIV
  zaradi transfuzije krvnih pripravkov
  DA
  NE
  NE
  NE
  Opekline tretje stopnje
  DA
  DA
  NE
  NE
  Popolna izguba vida
  DA
  NE
  NE
  NE
  Izguba okončin
  DA
  NE
  NE
  NE
  Gluhost
  NE
  DA
  NE
  NE
  Kronična primarna avtoimunska adrenokortikalna insuficienca
  NE
  NE
  NE
  DA

  Kritične bolezni so razdeljene v štiri skupine, pri čemer velja, da zavarovalnica zavarovancu izplača do največ 300 % zavarovalne vsote.

  Zavarovanje omogoča večkratne škodne zahtevke, pri čemer je posamezno izplačilo odvisno od stopnje bolezni in predhodnih izplačil.

  V primeru napredovanja iste bolezni zavarovalnica izplača razliko med trenutno stopnjo bolezni in predhodno stopnjo, vendar največ v višini preostanka zavarovalne vsote za skupino bolezni, v katero je bolezen vključena.

  To velja tudi v primerih kritične bolezni četrte ravni (npr. rak) in če se ta v času trajanja zavarovanja znova pojavi v obliki drugega tipa iste skupine bolezni, ko je diagnoza hujša od prve.

  Ob nastanku resne bolezni navadno nimate možnosti, da bi sklenili novo zavarovanje. Z zavarovanjem PRVA Varnost pa v primeru nastale bolezni ostanete še naprej zavarovani za primer smrti in druge nevarnosti, neodvisne od bolezni.

  NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE – 2021

   

  prva osebna zavarovalnica
  • V PRVI so na podlagi neodvisne strokovne raziskave revije Moje finance, ki se je izvajala junija in v kateri so sodelovale vse zavarovalnice, ki tržijo riziko življenjsko zavarovanje v Sloveniji, prejeli nagrado.

   Naše zavarovanje PRVA Varnost je postalo NAJ riziko življenjsko zavarovanje in sicer smo zasedli 1. mesto v 3 različnih kategorijah, tj. tu se pri nas stranka lahko najugodneje zavaruje za primer smrti:

   • zavarovanje 30-letnika za 30 let za zavarovalno vsoto 50.000 in 100.000 EUR
   • zavarovanje 40-letnika za 20 let za zavarovalno vsoto 50.000 EUR

   V raziskavi, ki se je izvajala maja, so sodelovale vse zavarovalnice, ki tržijo riziko življenjsko zavarovanje v Sloveniji. Raziskava je objavljena v sredo v reviji Moje finance v sredo 16. 06. 2021.

   Zakaj zavarovanje za hude bolezni?

   1

   Pregledna in enostavna primerjava

   Izbirate, primerjate lahko različne zavarovalnice:  Generali, Merkur, Vzajemna, Prva osebna,…

   2

   .Nizka premija

   Zelo visoko zavarovanje za hude bolezni za nizko ceno. Primerno tudi za zavarovanje kredita

   3

   Hitro reševanje primerov

   Ko se zgodi zavarovalni primer, se enostavno prijavi in hitro izplača zavarovalna vsota.

   4

   Vračilo denarja, garancija

   Če v 15 dneh od sklenitve zavarovanja, pisno odstopite od pogodbe, vam zavarovalnica vrne že plačano premijo.

   Prijavite se na newsletter in ostanite na
   tekočem z novostmi:

    

   Ob sklenitvi vrnemo 20 EUR na vaš TRR

   Če skleneš zavarovanje za primer hudih bolezni brez varčevanja na portalu zavaGO

   za vsaj 150 EUR letne premije oz. 12,50 EUR mesečno,

   ti ZavaGO na tvoj TRR vrne 20 EUR.

   Novice iz sveta zavarovanj

   Najboljše nezgodno zavarovanje

   Najboljše nezgodno zavarovanje

   Top Nezgodno zavarovanje Z nezgodnim zavarovanjem TOP NEZGODA boste zavarovani v vsakem trenutku in povsod. Ne glede na izbran paket. Izbira paketa je odvisna od vaše osebne situacije in vaših potreb. Ali ste samski, imate družino, ste zaposleni ali že upokojeni –...

   Preberi več
   Najboljše nezgodno zavarovanje, ki se izplača

   Najboljše nezgodno zavarovanje, ki se izplača

   ZavaGO-vci smo našli zelo ugoden paket nezgodnega zavarovanja, ki je poceni in nudi visoka kritja. Za samo 11,55 EUR mesečno smo za vas izbrali  ZELO UGODNO NEZGODNO zavarovanje pri VZAJEMNI:  ➡️ IZPLAČILA:Nezgodna smrt 30.000 €Smrt...

   Preberi več