Grawe - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Prva - banner

Najboljše zavarovanje kredita

Zavago
05. 04. 2022

Ko kupujemo nepremičnino, po navadi najamemo hipotekarni kredit, kar pomeni, da kredit zavarujemo s hipoteko na nepremičnino. Nihče pa ne pomisli, kaj vse se lahko zgodi z kupljeno nepremičnino, v kolikor kreditojemalec umre ali postane delovno nezmožen. Ali ste vedeli, da dediči ne dobijo le pravice na stvareh ali premoženjskih pravicah, ampak odgovarjajo tudi za […]

Ko kupujemo nepremičnino, po navadi najamemo hipotekarni kredit, kar pomeni, da kredit zavarujemo s hipoteko na nepremičnino. Nihče pa ne pomisli, kaj vse se lahko zgodi z kupljeno nepremičnino, v kolikor kreditojemalec umre ali postane delovno nezmožen.

Ali ste vedeli, da dediči ne dobijo le pravice na stvareh ali premoženjskih pravicah, ampak odgovarjajo tudi za zapustnikove dolgove? Skladno s 142. členom Zakona o dedovanju  je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. To pomeni, da bodo naši dediči podedovali tudi naše neodplačane kredite. Pogledali smo, kako pa se lahko temu izognemo in naše dediče razbremenimo. Ob tem pa ne pozabimo, da so dediči lahko tudi naši mladoletni ali še nepreskrbljeni otroci.

Ena izmed možnosti, da ne prevzamejo naših dolgov je ta, da se odpovejo dediščini. Kar pa se v resnici le malokdaj pripeti, ker bi to pomenilo, da se odrečejo tudi družinski hiši, stanovanju, vikendu, avtomobilu, itd.

Po drugi strani ne zamenjujmo običajnega zavarovanja kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki še nismo obvarovali dedičev pred  poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili. Zavarovalnica pa bo vložila regresni zahtevek do kreditojemalca. Obstaja tudi možnost dodatnega zavarovanja, s katerim si lahko zagotovimo začasno kritje v primeru izgube zaposlitve. Hipoteka na nepremičnino ni jamstvo za družino, ampak je zavarovanje za banko. V kolikor se kredit iz kakršnihkoli razlogov ne odplačuje, smo ob nepremičnino.  Banka bo predala terjatev kot odškodninski zahtevek, nato pa se bo izvedla sodna izvršba nad zastavljenim predmetom in boste vi ali dediči v primeru smrti kreditojemalca ostali brez strehe nad glavo.

Če želimo zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev hipotekarno, rizično zavarovanje oziroma zavarovanje za primer smrti v višini dolga. Rizična življenjska zavarovanja so namenjena zaščiti družinskih in drugih nam najbližjih članov, ki bi bili v primeru smrti zavarovane osebe, v času trajanja zavarovanja obremenjeni z pokritjem raznih finančnih obveznosti. Med najpogostejše finančne obveznosti spadajo prav naši najeti še neizplačani krediti. Če potrebujemo visoka kritja, so primernejša in marsikomu lažje dostopna rizična življenjska zavarovanja, saj so letne premije razmeroma nizke nasproti klasičnim življenjskim zavarovanjem z doživetjem.

Izpostavimo prednosti rizičnih življenjskih zavarovanj:

  • nizka premija,
  • visoko zavarovalno kritje,
  • zagotovitev finančne varnosti družine in ostalih najbližjih ob nepredvidenih dogodkih,
  • tudi zavarovanje poslovanja podjetja,
  • najugodnejše zavarovanje bančnega posojila,
  • pri posameznih zavarovalnicah so možne tudi razne kombinacije in priključitev dodatnih zavarovanj: nezgodno zavarovanje, trajna invalidnost, nezgodno rentno zavarovanje, kritične bolezni, itd.

Obstajajo rizična zavarovanja z enkratnim ali obročnim odplačevanjem. Na našem trgu ponujajo obročna življenjska zavarovanja številne zavarovalnice. Ločijo se po cenah, možnosti priključevanja drugih nezgodnih zavarovanj, po določilih maksimalne možne meje za kritje za smrt, kjer vam še ni potrebno opravljati zdravniških pregledov, itd:

Zakaj skleniti rizično zavarovanje v družini?

Konkretno si predstavljajmo primer mlade družine, ki najame stanovanjski kredit z dobo odplačevanja 25 let. Pripeti se nepredvideni dogodek, v katerem umre eden izmed partnerjev (mož ali žena). Obveznosti umrlega do banke bo moral preživeli član poravnati, kar pogosto privede lahko celo do prodaje hiše oz. stanovanja, v katerem smo si želeli urediti dom in življenje. Velikokrat se zgodi, da se finančno stanje preživelih zelo poslabša, življenjski standard družine se zniža, saj so ljudje primorani svoje premoženje v celoti ali delno razprodati, da poravnajo obveznosti od banke. Da bi se izognili nastali situaciji, je najprimernejša rešitev rizično življenjsko zavarovanje, saj omogoča lažje poplačilo kreditov in nadomesti določen del izpada dohodka.

Cena tovrstnega zavarovanja je odvisna od letnice rojstva, spola, zdravstvenega stanja, višine in dobe zavarovanja. Torej, če ste mlajši, bo zavarovanje cenejše kot za nekoga, ki je 15 let starejši. Torej, če boste najeli kredit kasneje, vas to zavarovanje stane več. Podajamo primer informativnega izračuna za zavarovanje kreditojemalca za obdobje 10 let, pri različnih zavarovalnih vsotah. Posebnost tega izračuna je v tem, da se kritje znižuje vsako leto za desetino, premija se plačuje 7 let, kritje velja za 10 let.*

In kaj se zgodi z nepremičninskim kreditom, če postanemo invalidi?

Banka nas ne oprosti odplačevanja anuitet, zatorej se moremo zavarovati tudi v primeru invalidnosti. Imamo možnost, da si zagotovimo nadomestilo v višini od 500 EUR do 1.000 EUR mesečno v obliki nezgodne rente,

Če znaša bančna anuiteta 1.000 EUR mesečno, si moramo zagotoviti vsaj 1.000 EUR mesečno nezgodne rente, da bomo lahko brezskrbno odplačevali kredit, tudi če se nam življenje obrne na glavo.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]