Prva - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Grawe - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner

Nikar tako ne zavarujte otroka!

Zavago
25. 08. 2023

Starši so na začetku vsakega šolskega leta zbombardirani z zavarovalnimi ponudbami za nezgodo zavarovanje otrok. V poplavi nezgodnih zavarovanj se je težko odločiti katero zavarovanje za otroka izbrati in težko je vedeti katero zavarovanje je najustreznejše. Narobe je, če kot starši razmišljate, da otroka zavarujete predvsem za dnevne odškodnine in za bolnišnična nadomestila.  Saj verjetno veste […]

Starši so na začetku vsakega šolskega leta zbombardirani z zavarovalnimi ponudbami za nezgodo zavarovanje otrok. V poplavi nezgodnih zavarovanj se je težko odločiti katero zavarovanje za otroka izbrati in težko je vedeti katero zavarovanje je najustreznejše.

Narobe je, če kot starši razmišljate, da otroka zavarujete predvsem za dnevne odškodnine in za bolnišnična nadomestila. 

Saj verjetno veste kako najpogosteje rečemo? “Če se otroku kaj zgodi, da nekaj dobi…?”

Pa je to v redu razmišljanje?

Dnevna odškodnina. Ta kritja so pomembna pri odraslih osebah, ki ustvarjajo redne mesečne prihodke. Z dnevnim nadomestilom bi se naj krili izpad mesečnega dohodka v primeru bolniških odsotnosti z dela. Z dnevnim nadomestilom pokrijemo razliko med plačo in bolniškim nadomestilom. To pa pri otroku ne igra pomembne vloge, saj ne ustvarjajo dohodkov.

Torej ni pomembno, da otroke zavarujemo za dnevne odškodnine, bolnišnična nadomestila, saj otrok ne ustvarja lastnega dohodka, katerega bi naj z temi odškodninami pokril v primeru bolniške odsotnosti (kot zaposlen ali podjetnik). Zdravstvo, medicina, pregledi, zdraviliško zdravljenje pa je za otroke plačano preko staršev oz zdravstvenega zavarovanja, zato ne vidimo smisla, da zavarovanje krije dnevne odškodnine ali nadomestila za zlome, izpahe.

Pomembno je zavarovanje za smrt

Otroke do 14. leta starosti ne moremo zavarovati za primer smrti. Če pa je vaš otrok že dopolnil 14 let, ga nemudoma zavarujte tudi za primer smrti. Pri izbiri zavarovanja za smrt je pomembno, da ni v zavarovanju zajeta samo nezgodna smrt, ampak tudi naravna oz. kakršnakoli smrt. Naravna smrt zaradi bolezni pa seveda zavarovanje podraži. Sicer je nehvaležno razmišljati o smrti otrok, a če nastopi smrtni primer, se je smiselno zavarovati za pogrebne stroške, ki še zdaleč niso nizki.

Invalidnost

Najbolj pomembno pri nezgodnih zavarovanjih za otroke je najpomembnejše zavarovanje za invalidnost. 

Zavarovanje mora zagotoviti dovolj visoko kritje za invalidnost.

Če nastopi invalidnost, lahko stroški narastejo tudi do 100.000 EUR. Samo pomislimo na stroške prenove in prilagoditve stanovanja ali hiše, na medicinske pripomočke ter vso rehabilitacijo po nesreči. Ti stroški so astronomsko visoki.

Zavarovanje je primerno, če zagotavlja kritje za 100% invalidnost vsaj 100.000 EUR. Če bi nastopila nižja stopnja invalidnost od 50% stopnje, se izplača iz zavarovanja sorazmerni delež od zavarovalne vsote za invalidnost.

Tudi če je vaš otrok športnik in aktivno trenira, je najpomembneje, da ga dobro zavarujete za invalidnost.

Najbolj pogoste napake staršev pri sklepanju nezgodnega zavarovanja za otroke

  • Starši se pri izbiranju zavarovanj pretežno osredotočajo na dnevne odškodnine, kar je skregano z logiko. Zakaj bi naj otrok dobil 10 EUR dnevne odškodnine, če si zlomi roko? Ne vidim razloga. Če pa se zgodi hujša poškodba in trajna nezmogljivost roke ali noge, je pa smiselno, da se izplača odškodnina iz naslova invalidnosti.
  •  Običajno se starši osredotočajo in izhajajo iz premije, ki jo bodo morali plačati za določeno zavarovanje. Šele nato pa pogledajo kaj za to premijo dobijo. To je napačno. Izhodišče za odločitve morajo biti prava kritja in dovolj visoke zavarovalne vsote, nato pa poiščemo primerno ceno med ponudniki.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]