Telefon Email Facebook LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
Prva - banner
Vzajemna - banner
Grawe - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner

Mladi, poskrbite za dopolnilno zavarovanje

Zavago
28. 08. 2022

Tako kot preteklo študijsko leto tudi začetek aktualnega zaznamuje koronakriza. Poleg študentskih obveznosti in privajanja na nove načine študijskega dela pa naj mladi še posebej v času covida-19 poskrbijo za svoje zdravje. Poleg vseh priporočenih zaščitnih ukrepov je pametna odločitev sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zavarovanje namreč običajno krije le del stroškov zdravstvenih storitev, dopolnilno […]

Tako kot preteklo študijsko leto tudi začetek aktualnega zaznamuje koronakriza.

Poleg študentskih obveznosti in privajanja na nove načine študijskega dela pa naj mladi še posebej v času covida-19 poskrbijo za svoje zdravje.

Poleg vseh priporočenih zaščitnih ukrepov je pametna odločitev sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Obvezno zavarovanje namreč običajno krije le del stroškov zdravstvenih storitev, dopolnilno zavarovanje pa krije razliko do polne vrednosti storitev. Kot v življenju nasploh je tudi pri zavarovanju najboljša preventiva.

Zakaj bi za del storitev, ki lahko dosežejo visoke zneske, plačevali iz lastnega žepa, če so lahko ti stroški kriti iz zavarovanja?

Na kaj naj bodo pozorni dijaki in študentje brez statusa

Kar se tiče zdravstvenega zavarovanja naj bodo še posebej pozorni tisti mladi, ki so izgubili status dijaka ali študenta. Zanje to pomeni, da niso zavarovani kot družinski člani po enem od staršev, pač pa morajo za svoje zdravstveno varovanje poskrbeti sami. To lahko naredijo tako, da se na Zavodu za zdravstveno varovanje vključijo v obvezno zavarovanje. Ker to zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v celoti, je priporočljivo, da sklenejo še dopolnilno zdravstveno varovanje.

Zakaj je dopolnilno zavarovanje pomembno

Kdor nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, mora tisti del storitve, ki ga ne pokriva obvezno temveč dopolnilno zavarovanje, plačati iz lastnega žepa. Deleži so različni, nekatere storitve dopolnilno zavarovanje pokriva v kar 90 odstotkih. Za primer lahko podamo bolnišnično dejavnost, ki jo dopolnilno zavarovanje pokriva v 20 do 30 odstotkih. Ker gre pri bolnišnični dejavnosti za visoke zneske, lahko že 20 odstotkov predstavlja veliko denarja. Sklenitev dopolnilnega zavarovanja je zato na mestu.

Mladi se lahko izognejo nevšečnostim tako, da pravočasno poskrbijo za svojo zdravstveno varnost in si uredijo zavarovanje.

Pravočasna sklenitev

Pomembno je, da posameznik pravočasno sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in sicer v roku enega meseca od vključitve v obvezno zavarovanje. V nasprotnem primeru ga čaka 3-mesečna čakalna doba, kar pomeni, da bo moral stroške v deležu, ki ga pokriva dopolnilno zavarovanje, kriti sam. Če se ne zavaruje, se premija po zakonu poviša za 3 odstotke za vsako leto, ko ni zavarovan.

Kliknite in primerjajte:

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]