Wiener Stadtische - banner
Grawe - banner
Allianz - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner
Wiener Stadtische - banner
Prva - banner
Vzajemna - banner

Kako pravilno skleniti zavarovanje hiše ali stanovanja?

Zavago
29. 04. 2022

O tem ali je dovoljeno zavarovati isto stanovanje dvakrat pri dveh različnih zavarovalnicah, v katerih primerih je to smiselno narediti in kaj s tem sploh pridobimo, smo se pogovarjali z direktorico Finančne hiše d.o.o., z mag. Karmen Darvaš Fister. Med drugim nam je razkrila tudi to, na kaj moramo biti pozorni, ko zavarujemo svojo streho […]

O tem ali je dovoljeno zavarovati isto stanovanje dvakrat pri dveh različnih zavarovalnicah, v katerih primerih je to smiselno narediti in kaj s tem sploh pridobimo, smo se pogovarjali z direktorico Finančne hiše d.o.o., z mag. Karmen Darvaš Fister. Med drugim nam je razkrila tudi to, na kaj moramo biti pozorni, ko zavarujemo svojo streho nad glavo in kako naj medsebojno primerjamo police med različnimi zavarovalnicami.

Ali je smiselno zavarovati svojo nepremičnino, npr. stanovanje, pri različnih zavarovalnicah?

Ni smiselno skleniti več premoženjskih zavarovanj za iste nepremičnine in premičnine. Lahko sicer sklenemo premoženjsko zavarovanje  za isto nepremičnino pri različnih zavarovalnicah, ampak bomo upravičeni do izplačila le do ene zavarovalnine na istem zavarovanem predmetu.

Sklenitelj zavarovanja ne sme uveljavljati izplačila zavarovalnine za isto škodo pri različnih zavarovalnicah. Tako, da na splošno ni smiselno zavarovati premičnin ali nepremičnin večkratno, ker bomo upravičeni le do enega izplačila zavarovalnine na enem zavarovanem predmetu od ene zavarovalnice.

Izjema je stanovanjsko zavarovanje opreme in etažne lastnine. Smiselno je skleniti dve polici pri stanovanjskem zavarovanju in sicer etažno lastnino, ker marsikdo ne pozna ali mu kritje ne ustreza po skupinski polici zavarovanja, ki ga sklene upravljavec stavbe-stanovanjskega bloka. Smiselno je tudi zaradi tega, če želimo zavarovati potres, na skupinskem zavarovanju pa potresa ni. Razlog, zakaj zavarovati dvakrat etažno lastnino je tudi v tem, da nekatere zavarovalnice izključujejo izliv vode iz cevi ali pa imajo visoko odbitno franšizo, druge pa ne. Zavarovalnice so iz tega razloga ponudile tudi polovično ceno zavarovanja etažne lastnine, če sklenitelj že ima sklenjeno zavarovanje etažne lastnine preko skupinske police. V tem primeru najprej uveljavlja zavarovalnino za nastalo škodo iz skupinske police in če ga zavrnejo, naknadno uveljavlja škodo pri drugi zavarovalnici, kjer je tudi sklenil polico.

Ali bi v primeru poškodbe na etažni lastnini lahko potem dobili izplačano vsoto s strani skupinske kolektivne zavarovalne police, ki jo sklenemo preko upravnika bloka in lastne zavarovalnice?

Škode ne bi dobili dvakrat izplačane. Najprej se uveljavlja preko skupinske police, nato pa, če ni bilo ustreznega kritja, še pri svoji zavarovalnici. Nikakor pa ne bo dobil izplačila od dveh zavarovalnic za sito škodo.

Če na primer živimo v stanovanjskem bloku, običajno plačujemo določen znesek za  zavarovanje bloka oz. etaže . Ali lahko to zavarovanje prekinemo in ne plačujemo dvojnega, če na primer iste stvari že plačujemo v sklopu svojega lastnega stanovanjskega zavarovanja?

Za skupinsko polico se  stanovalci morajo strinjati, da bodo sklenili in s podpisom lastnikov stanovanj se sklene skupinska polica. Te skupne police so tako ugodne, da ni smiselno izstopati iz te skupnega zavarovanja. Naknadno pa lastniki stanovanj sklenejo zavarovanje opreme v stanovanju in takrat jim ni potrebno skleniti zavarovanja še etažne lastnine, ker ga plačujejo preko skupinske police. Je pa smiselno skleniti še eno zavarovanje etažne lastnine, če skupinska polica ne krije vseh rizikov, ki jih lastnik stanovanja želi. Zaradi tega pa lahko dobi pri določenih zavarovalnicah celo do 50% popusta pri zavarovanju etažne lastnine.

Kolikokrat pa lahko uveljavljamo škodo iz iste police?

Izplačila odškodnin so v zavarovalnih pogodbah  omejene na število škod v zavarovalnem letu in na maksimalno zavarovalno vsoto. Največje zmote so prav v predstavah ljudi kakšno vrednost odškodnine lahko dejansko pričakujemo v primeru škode.

Kaj pomeni, če je na polici nepremičninskega zavarovanja naveden 1. riziko in franšiza?

Zavarovanje na 1. riziko je z zavarovalno pogodbo določen najvišji znesek jamstva zavarovalnice, ki se nanaša na vsakokratno škodo, pri čemer se upošteva verjetnost največje možne škode, kar pa ne pomeni, da bo ta znesek pokril 100% celotno nastalo škodo. Franšiza  pa pomeni lastno udeležbo. Gre za znesek, ki se določi v zavarovalni pogodbi kot znesek, ki ga oškodovanec krije sam in je lahko določen v absolutnem znesku ali v % od vrednosti zavarovanega predmeta ali pa v % od vrednosti nastale škode. Na to naj bodo sklenitelji zavarovanj posebej pozorni, da ne bodo ob nastanku škode razočarani.

Danes lahko sklenete zavarovanje nepremičnine tako rekoč za vse rizike, ki obstajajo. Vendar problem nastane že, ko primerjamo ponudbe med posameznimi zavarovalnicami. Praksa nam pokaže, da ponudb med zavarovalnicami skoraj ne moremo primerjati. Kako to? Kako naj potrošnik ve, kje lahko sklene najugodnejše zavarovanje?

Primerjava na prvi pogled je lahko zelo površna, zato odsvetujem, da se odločamo za sklenitev zavarovanja zgolj na podlagi cene. Opozarjam, da lahko zavarovalni zastopniki izključijo na policah določene rizike ali izberejo cenejše pakete, ki izključujejo določene rizike ali vsebujejo večja doplačila pri nastanku škode, ali vsebujejo  nižje zavarovalnine ob nastanku škode. Pozorni bodite na postavke kot so požar, vihar, izliv vode, razbitje stekla, poplava, vlom in rop, splošna in zasebna odgovornost, potres, asistenca, pravna zaščita.

Kliknite in primerjajte:

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]