Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Prva - banner
Vzajemna - banner
Grawe - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner

Kako izbrati nezgodno zavarovanje otrok in mladine?

Zavago
31. 07. 2022

Z nezgodnim zavarovanjem za otroke, mladino in študente pokrijte nepričakovane stroške, do katerih lahko pride zaradi nezgode ali bolezni. Nezgodno zavarovanje za otroke in mladino se sklepa od prvega leta starosti naprej in za mladino, študente do 26. oz. 27. leta starosti. Pri izbiri nezgodnega zavarovanja za otroke bodite posebno pozorni na višino zavarovalne vsote v primeru […]

Z nezgodnim zavarovanjem za otroke, mladino in študente pokrijte nepričakovane stroške, do katerih lahko pride zaradi nezgode ali bolezni.

Nezgodno zavarovanje za otroke in mladino se sklepa od prvega leta starosti naprej in za mladino, študente do 26. oz. 27. leta starosti.

Pri izbiri nezgodnega zavarovanja za otroke bodite posebno pozorni na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Ta lahko močno olajša finančno breme, ki nastopi zaradi invalidnosti.

Ne varčujte pri invalidnosti. Varčujte pri dnevnih nadomestilih.

Je dnevno nadomestilo pomembno?

Ko starši v rokah držite zloženke s ponudbami zavarovalnic, običajno mnogi preverite najprej višino dnevnih nadomestil oz. dnevne odškodnine.

Napaka.

Dnevno nadomestilo in bolnišnični dan sta dve najmanj pomembni stvari pri nezgodnem zavarovanju.

Otroci nimajo dohodkov, tako v primeru nezgode tudi ne izgubijo dela prihodkov.

Pri študentih, ki delajo preko študentske napotnice pa nadomestila, ker so ta nizka ne bodo pokrila izgube prihodka. Ti dve kritji zelo podražita nezgodno zavarovanje otrok in mladine.

Nadomestilo za bolnišnični dan

Prejme otrok za vsak koledarski dan, ki ga zaradi posledic nezgode prebije v bolnišnici. Pozorni bodite ali zavarovalnica v pogojih določa koliko dni najmanj mora otrok prespati v bolnišnici, da je upravičen do izplačila.

Kakšno zavarovalno vsoto za invalidnost izbrati?

Otrokova invalidnost pomeni za vsakega starša izjemno obremenitev in pogosto prinese s seboj popolno prilagoditev življenjskih razmer.

Visoka postavka za primer nezgodne invalidnosti je najpomembnejša sestavina zavarovanja za otroka.

Najpomembnejše pri nezgodnem zavarovanju je invalidnost. Saj v primeru nezgodnega dogodka, ki pripelje do invalidnosti nastanejo ogromni stroški. Poskrbeti bi bilo potrebno za zdravstvene in negovalne pripomočke, potrebno bi bilo preurediti stanovanje,… In za nekaj evrov je tako mogoče dobiti zavarovanje s katerim se zaščiti pred temi veliki stroški. Zavarovalna vsota za invalidnost tako naj ne bo med nižjimi.

Izberite najvišje možno zavarovanje za invalidnost. Kajti prav hujša invalidnost povzroči drastično prilagoditev in spremembo načina življenja posameznika in če vzamemo v obzir, da gre za otroke, ki imajo še vso življenje tako rekoč pred sabo, je visoko kritje za ta riziko izrednega pomena. Za nakup medicinskih pripomočkov, invalidskega vozička, rehabilitacije, terapije itd. potrebujemo  čez 100.000 EUR. Na prvi pogled se vam bodo zdele zavarovalne vsote za invalidnost visoke, vendar v primeru najhujšega niti ni to tako velika vsota, če moramo kot invalid preživeti preostanek življenja s temi sredstvi.

Zelo pomembna je nezgodna renta, ki jo zavarovalnice izplačujejo različno , od 5 let do 20 let.

Dobro je, če zavarovanje obsega tudi kritje za nezgodno smrt.

Ne dajajte prevelikega pomena izpahom, zlomom in dnevnim odškodninam, ki so po navadi ljudem najbolj zanimive, vendar kaj nam koristi izplačilo nekaj 100 EUR v primeru zloma ali izpaha? Poudarek je potrebno dati na tiste stvari, ki nam lahko resnično spremenijo način življenja.

Idealna bi bila k zavarovanje za otroke in mladino, ki bi nudi 300.000 EUR invalidnosti, 300 EUR nezgodne rente in zavarovanje za nezgodno smrt vsaj 7.000 EUR.

Kaj pomeni trajna invalidnost in 100% invalidnost?

V ponudbah zavarovalnic je mogoče zaslediti dve vrsti invalidnosti.

Trajna invalidnost in 100% invalidnost.

Pri trajni invalidnosti zavarovalnica plača ustrezen del invalidnosti glede na tabelo invalidnosti.

Pri trajni invalidnosti se nadomestilo za invalidnost izplača pri vseh poškodbah, ki pustijo trajne poškodbe, kot so na primer brazgotine po opeklinah, negibnost prstov, itn.

Pri 100% invalidnosti pa je znesek fiksen. Pri tem je potrebno upoštevati, da nekatere zavarovalnice ponujajo progresivnost pri invalidnosti. Pri 100% invalidnosti se tako izplača več kratnik zavarovalne vsote za invalidnost.

Kako razbrati podatke iz tabele invalidnosti?

Če na primer znaša zavarovalna vsota pri trajni invalidnosti 40.000 EUR in pride do določene poškodbe, na primer do negibnosti prstov (na primer sredinca) in je priznana stopnja invalidnosti pri 5% bo zavarovalnica izplačala v tem primeru 2.000 evrov. Ocena stopnje trajne invalidnosti se naredi vsaj pol leta po nezgodnem dogodku.

Težje poškodbe, ki pustijo trajne posledice

4%  otroških poškodb se konča s trajnimi posledicami.

Nadomestilo za težje poškodbe se izplačuje za vse poškodbe, ki pustijo trajne posledice. Recimo kot je omejena gibljivost sklepov, brazgotine pri urezninah in opeklinah,..

Kaj, če je otrok športnik?

Nekatere zavarovalnice pri rizičnih športih ali pri športih, kjer otrok nastopa kot registriran član športne organizacije, torej tekmovalec, upoštevajo znižano izplačilo zavarovalnine.

V primeru, da otrok trenira določeno vrsto športa, tako v splošnih pogojih posamezne zavarovalnice preverite seznam omenjenih športov ter možne izključitve.

Nadomestilo za zlom kosti in težje poškodbe

Izplača se, ko je zaradi zloma kosti ali težje poškodbe potrebna pomoč v zdravstveni ustanovi z vsaj
enim kontrolnim pregledom. Težje poškodbe zajemajo izpahe, opekline in
druge težje poškodbe, ki se zdravijo:
• z namestitvijo mavca;
• s šivanjem;
• z operacijskimi posegi in
• z intravenoznim zdravljenjem.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]