Prva - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Grawe - banner
Vzajemna - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner

Če ste alkoholizirani, ali vam bo zavarovalnica izplačala zavarovanje?

Zavago
18. 02. 2024

Vsak se je že vprašal, kaj pa če spijem kakšen kozarček ali dva in se poškodujem, padem in si zlomim nogo, ali velja potem nezgodno zavarovanje? Ali zavarovalnica izplača dnevno odškodnino in druga kritja, ki ih imam na polici? Vemo, da ima alkohol na delovanje našega telesa učinke zmanjšanega ravnotežja, slabšega občutka za koordinacijo. To […]

Vsak se je že vprašal, kaj pa če spijem kakšen kozarček ali dva in se poškodujem, padem in si zlomim nogo, ali velja potem nezgodno zavarovanje? Ali zavarovalnica izplača dnevno odškodnino in druga kritja, ki ih imam na polici?

Vemo, da ima alkohol na delovanje našega telesa učinke zmanjšanega ravnotežja, slabšega občutka za koordinacijo. To pa v kombinaciji s povečano samozavestjo vzpostavlja idealen poligon za nezgodo, ki ima lahko hude posledice.

Preverili smo ali ste v primeru pitja alkohola upravičeni do izplačila odškodnine oziroma zavarovalnine in kakšni so pogoji zavarovalnic v tem primeru.

Na splošno velja, da zavarovalnice odklanjajo izplačilo zavarovalnine v primeru, da je imel poškodovanec v času nezgode v krvi večjo količino alkohola.

Enako kot za alkohol velja tudi za mamila in druge psihoaktivne snovi.

Večina zavarovalnic ima toleranco glede alkohola v krvi, ki jo zavarovanec lahko ima v krvi ob nezgodi postavljeno na maksimalno 1 gram alkohola na kilogram krvi. Če ste 80 kg težak moški, bi ob pitju dveh velikih piv imeli v krvi 0,71 g/kg alkohola. Za ženske bi bil rezultat še malo višji.

Previdno v primeru prometne nesreče

Za voznike motornih vozil (na kopnem v zraku in v morju) velja, da je maksimalna dovoljena meja za izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode izenačena s pravili v cestnem prometu, kjer je trenutno maksimalna dovoljena vsebnost alkohola v krvi 0,5 g na liter krvi. Višja vsebnost alkohola v krvi pomeni zavrnitev izplačila zavarovalnine.

Ali odklonitev testiranja za alkohol v krvi povzroči zavrnitev izplačila odškodnine?

Da, v primeru odklonitve alkotesta, ali onemogočanja preverjanja vsebnosti alkohola v krvi lahko zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine.

Kaj če pride do poškodbe sopotnika, kjer je bil šofer pod vplivom alkohola?

Tudi v tem primeru splošni pogoji zavarovalnic določajo dodatne pogoje, ki jih velja poznati preden je prepozno.

Večina zavarovalnic v tem primeru izplača nižjo zavarovalnino (med 50 % in 80 %) glede na izplačano zavarovalnino, če bi se nezgoda zgodila brez vpliva alkohola.

V vsakem primeru vam pretirano konzumiranje alkohola odsvetujemo, saj je splošno znano, da ima to lahko trajne posledice za naše življenje.

Predstavljajte si situacijo, kjer v prometni nezgodi postanete 100 % invalid, a zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine. Posameznika to potisne v veliko finančno stisko.

Ste bili udeleženec prometne nesreče, vsebnost alkohola pa je bila višja od dovoljene ?

Vsebnost alkohola pri voznikih je poleg prevelike, oziroma neprilagojene hitrosti, eden glavnih razlogov prometnih nesreč pri nas. Zaradi prekomerne količine zaužitega alkohola, lahko ob morebitni prometni nesreči, pride do različnih posledic, ki so bodisi lažje ali težje.

Tokrat se osredotočimo na razmerje zavarovanca (voznika), ki je povzročil prometno nezgodo, med njegovo ali njeno zavarovalnico, pri kateri je vozilo zavarovano.

V Splošnih pogojih, ki so priloga Zavarovalne police, jasno piše kdaj zavarovanec izgubi pravice iz zavarovanja v primeru vožnje pod vplivom alkohola. Govorimo o vsebnosti alkohola nad dovoljeno mejo.

Prepustimo podrobnosti organom, ki obravnavajo prometne nezgode in posvetimo našo pozornost drobnemu tisku v Splošnih pogojih o zavarovanju vozila. V pogojih piše, da voznik ni odgovoren za prometno nesrečo (čeprav je vozil pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo) v primeru, ko ni sam povzročil prometne nesreče.

Seveda pa tukaj opazimo naslednji problem:    

Voznik mora dokazati, da ni povzročitelj prometne nezgode. Kako to narediti, je prepuščeno vozniku.

Voznik udeležen v prometni nesreči, lahko zaradi vsebnosti alkohola, kot morebitni povzročitelj nesreče, postane regresni dolžnik do zavarovalnice, saj zavarovalnica običajno izplača odškodnino oškodovancem  ter potem ta denar terja kot povračilo (regres) od povzročitelja, ki je nesrečo povzročil v stanju opitosti.

Tukaj pa se zgodba lahko zaplete!

Oškodovanec vloži pri zavarovalnici zahtevek za odškodnino, ki mu jo zavarovalnica v veliki verjetnosti tudi izplača, kajti domnevni povzročitelj nesreče je vozil pod vplivom alkohola. Zavarovalnica pa nato terja ta znesek od tega domnevnega povzročitelja nesreče.

Do resnega zapleta pa lahko tukaj pride, ko voznik, ki se je znašel v položaju regresnega dolžnika dokaže, da nezgode ni povzročil on, temveč nasprotni udeleženec, torej oškodovanec. Kako to dokazati pa je že druga zgodba, ki zahteva večjo potrpežljivost bralcev in seveda nekaj razmišljanja udeležencev postopka.

Voznik, ki se je poškodoval v prometni nesreči, se je obrisal pod nosom za zavarovalnino po AO-plus zavarovanju

V sodni praksi je veliko primerov sporov med zavarovalnicami in zavarovanci.

Eden od zavarovancev je tožil zavarovalnico zaradi nesreče. A višje sodišče je pred kratkim tudi na drugi stopnji razsodilo v prid zavarovalnici, ki zavarovancu ni želela izplačati odškodnine po polici AO-plus za poškodbe, nastale v nesreči.  

Razlog?

Ni bilo mogoče dokazati, da voznik ni bil pijan. Oziroma kot sledi iz sodbe, če imate za vozilo zavarovanje AO-plus, morate čim prej po nesreči sami napraviti vse, da ovržete sum o morebitni prisotnosti alkohola.

Dokazni postopek, da niste pijani, je na strani voznika

Zavarovalnica je izplačilo škode zavrnila in se pri tem sklicevala na kršitev zavarovalne pogodbe in s tem na izgubo zavarovalnih pravic, saj da se voznik ni držal členov splošne pogodbe o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

V skladu s pogodbo namreč zavarovalne pravice ne veljajo v primeru, da voznik vozilo upravlja pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih stvari. Takšna domneva, torej da je vozil pijan, pa je v skladu z besedilom pogodbe vedno prisotna, če voznik takoj po nesreči ne dokaže drugače: “Domneva se, da je voznik pod vplivom takih snovi, če se po prometni nesreči izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oz. jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče.”

Kaj pravijo splošni pogoji zavarovalnic za nezgodno zavarovanje?

Splošni pogoji nezgodnih zavarovanj zavarovalnic so si podobni.

Običajno skladno s pogoji zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz zavarovanja, če so pod vplivom alkohola.

Šteje pa se, da je zavarovanec pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:

a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v organizmu več alkohola kot je to določeno v Zakonu o pravilih cestnega prometa veljavnem v času nastanka škodnega dogodka, ali če se ne glede na količino alkohola v organizmu ugotovi, da kaže znake alkoholiziranosti.

Ob drugih nezgodah običajno zavarovalnice tolerirajo 1 promila alkohola v krvi.

b) če je alkotest pozitiven, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti.

c) če se po prometni nesreči ali nezgodi izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali uživa alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu, oziroma stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče oz. nezgode.

Kaj pa pri življenjskem zavarovanju?

Če ste zavarovani za primer smrti po življenjskem zavarovanju, zavarovalnice v splošnih pogojih ne izključujejo izplačila zavarovalnine za smrt, če pride do smrtnega primera zavarovanca zaradi alkohola.

Če imate na svojem življenjskem zavarovanju priključeno nezgodno zavarovanje, pa veljajo izključitve. Zavarovalnica običajno ne izplača zavarovalnine (invalidnosti, dnevne odškodnine,..), če pride do nezgode zaradi motnje zavesti zavarovanca ali zaradi bistvenega zmanjšanja duševnih sposobnosti zavarovanca zaradi vpliva alkohola.

Seveda nesreča nikoli ne počiva, zato vas vabimo k branju Kako se pravilno zavarovati za primer nezgode?

Vir: Poravnava, Žurnal.si, splošni pogoji zavarovalnic

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]