Grawe - banner
Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner
Prva - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner

Ali je zavarovanje veljavno v času epidemije za COVID-19?

Zavago
30. 10. 2020

Življenjsko zavarovanje Pri življenjskih zavarovanjih, kjer je sestavna komponenta zavarovanje za primer smrti, zavarovalnica ne nudi kritja za primer smrti, ki je posledica epidemije. Seveda pa so kriti drugi primeri iz življenjskega zavarovanja, kot so recimo invalidnost, nezgodna smrt, obolelost za kritičnimi boleznimi, ki niso posledica COVIDA-19. Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjenje kake […]

Življenjsko zavarovanje

Pri življenjskih zavarovanjih, kjer je sestavna komponenta zavarovanje za primer smrti, zavarovalnica ne nudi kritja za primer smrti, ki je posledica epidemije. Seveda pa so kriti drugi primeri iz življenjskega zavarovanja, kot so recimo invalidnost, nezgodna smrt, obolelost za kritičnimi boleznimi, ki niso posledica COVIDA-19.

Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjenje kake nalezljive bolezni v človeški populaciji in presega normalno obolevnost v njej.

Sledeče je zapisano v pogojih, kot omejitve zavarovalnega kritja:

·         SPLOŠNIH POGOJEV ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA SAMO ZA PRIMER SMRTI,

·         SPLOŠNIH POGOJEV ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA Z UDELEŽBO NA DOBIČKU,

·         SPLOŠNIH POGOJEV NALOŽBENEGA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA

·         SPLOŠNIH POGOJEV ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA ZA PRIMER SMRTI, DOŽIVETJA IN NASTOPA DOLOČENE TEŽKE BOLEZNI Z UDELEŽBO NA DOBIČKU.

Če v posebnih pogojih ni drugače določeno, se smiselno uporabljajo pripadajoči zavarovalni pogoji osnovnega zavarovanja.

Kaj pa, če umrem zaradi COVIDA-19 po epidemiji?

Izključitev krijta za epidemijo NE POMENI, da upravičencem ne bo izplačana zavarovalnina, če stranka umre za boleznijo po preteku časa epidemije.

Npr. če zboli in umre stranka čez 1 leto za COVID-19 in takrat v Sloveniji ni razglašena epidemija, se normalno izplača zavarovalna vsota za smrt.

Ali zdravstveno zavarovanje za tujino krije stroške zdravljenja, če v tujini zbolim za koronavirusom? Ali lahko v času pandemije koronavirusa nemoteno koristim turistično zavarovanje v tujini?

SAVA

Zavarovalnica Sava objavlja, da če je razglašena pandemija koronavirusne bolezni, zavarovalnica v primeru, da ste v tujini zboleli za COVID-19 oziroma so vaše težave v tujini posledica razglašene pandemije, ne krije nastalih stroškov zdravljenja, prevozov in asistenčnih storitev.

Prav tako je izključena obveznost povrnitve stroškov, ki lahko nastanejo v primeru zamude oziroma odpovedi letalskega poleta. 

Če se vaše težave v tujini ne nanašajo na obolevnost za COVID-19 oziroma niso nastopile kot posledica razglašene pandemije ali epidemije COVID-19 v določeni državi, lahko še vedno v polni meri uveljavljate vse svoje pravice iz sklenjenega zavarovanja. V sklopu turističnega zavarovanja stroški zdravljenja niso kriti, če boste zboleli v državi, v kateri je razglašena epidemija oziroma pandemija. Če je v svetu razglašena pandemija, pomeni, da zavarovanje nikjer na svetu ne krije stroškov nujne zdravstvene oskrbe, ki nastanejo zaradi koronavirusa.

Če ste si na primer zlomili nogo ali ste se zastrupili, veljajo vse pravice kot so določene na polici.

VZAJEMNA

V Vzajemni smo sprejeli odločitev, da pri zdravstvenih zavarovanjih za tujino prevzamemo kritje stroškov zdravstvenih storitev zaradi posledic okužb s Covid-19, in sicer za vse obstoječe police, ki so v tem trenutku veljavne. V tem trenutku prevzemamo tovrstna kritja tudi za zavarovanja, ki se bodo sklepala in podaljševala do konca meseca decembra2020. Glede nadaljnjih odločitev vas bomo sproti obveščali.

Pri ostalih zavarovanjih (zdravstvena polica, rakava obolenja,..) bi, v primeru bolezni ali stanja zaradi katerega bi prišlo v povezavi s koronavirusom, izključili naše obveznosti. Če imate sklenjeno zavarovanje za težje bolezni, ob morebitnem nastanku posamezne težje bolezni, ne bi izključili naših obveznosti v povezavi s koronavirusom. Vsa nezgodna zavarovanja krijejo dogodke skladno s splošnimi pogoji in ne izključujejo morebitnih stanj povezanih s koronavirusom.

TRIGLAV

Zavarovanje potovanj v tujino krije stroške nujno potrebne zdravniške oskrbe, če se zavarovanec v tujini poškoduje ali zboli in potrebuje zdravniško oskrbo tudi zaradi koronavirusa. Zavarovanje pa ne krije stroškov:

  • testiranja v tujini za COVID-19, razen, če bi bilo to v sklopu zdravljenja, ko zavarovanec zboli in potrebuje zdravniško oskrbo;
  • karantene, če je bil zavarovanec v stiku z okuženo osebo, sam pa ni zbolel.

CORIS

Turistično zavarovanje: Epidemije, pandemije so izključene .

Žal vas moram obvestiti, da so epidemije in pandemije izključene iz zavarovalnega kritja (7. člen, A. odstavek, 9. točka).

Glede na to, da gre pri Coronavirus-u že za epidemijo, kritja v primeru obolelosti ni.

Zavarovanje odpovedi potovanja: Police z razširjenim kritjem, ki so bile sklenjene pred 07.03.2020 vključujejo tudi odpoved zaradi razmer v zvezi s koronavirusom. Vse police z razširjenim kritjem, ki so bile sklenjene po 7.3.2020 nimajo kritja za coronavirus, saj le-ta pade pod izključitev. Gre namreč za že obstoječe stanje. Prav tako ni možno odpovedati potovanja, v kolikor je do odhoda še več kot mesec dni, saj se zadeve spreminjajo dnevno.

Pri osnovnem kritju v nobenem primeru ni podano kritje zaradi koronavirusa.

Načrtovali smo pot na Bali, sedaj želimo odpovedati potovanje. Je to krito v zavarovanju za odpoved potovanja?

Zavarovanje odpovedi stroška potovanja vključuje nevarnosti kot so bolezen, nezgoda ali smrt zavarovanca ter višja sila.

Zavarovanje pa ne krije dogodkov, ki so povezani z epidemijo in pandemijo. Torej, odpoved potovanja zaradi koronavirusa (epidemija ali pandemija) ni krita.

Zavarovanje še vedno velja oziroma krije stroške odpovedi potovanja zaradi bolezni, ki ni koronavirus, nezgode ali smrti.

Kaj pa nezgodno zavarovanje?

Če se pripeti nezgoda, zvin, invalidnost ter druge poškodbe v času epidemije ali pandemije, je nezgodno zavarovanje pokrito.

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]