Allianz - banner
Allianz - banner

Starši kot temelj, življenjsko zavarovanje kot steber varne prihodnosti

Zavago
05. 07. 2023

V mesecu, ko praznujemo mednarodni dan staršev, razmišljamo tudi o enem od ključnih vidikov starševstva, to je zagotavljanje varne prihodnosti naših otrok. V tem kontekstu ima življenjsko zavarovanje pomembno vlogo, saj zagotavlja zaščito v primeru nepredvidenih okoliščin, kot je smrt. Ko se vam kaj zgodi, vaša družina ne izgubi samo ljubljene osebe. Vaši bližnji se […]

Allianz logoV mesecu, ko praznujemo mednarodni dan staršev, razmišljamo tudi o enem od ključnih vidikov starševstva, to je zagotavljanje varne prihodnosti naših otrok. V tem kontekstu ima življenjsko zavarovanje pomembno vlogo, saj zagotavlja zaščito v primeru nepredvidenih okoliščin, kot je smrt.

Ko se vam kaj zgodi, vaša družina ne izgubi samo ljubljene osebe. Vaši bližnji se prav tako lahko soočijo s precejšnjimi finančnimi težavami. Ali bodo vaši najdražji ustrezno zaščiteni, je odvisno od tega, koliko premoženja boste zapustili svoji družini in ali bodo imeli stalen, varen dohodek. Samo vdovske pokojnine običajno ne zadoščajo za finančno varnost družinskih članov. Riziko življenjsko zavarovanje mladim družinam ponuja možnost, da si zagotovijo svojo prihodnost.

Praviloma je smiselno, da se finančno zaščitita oba starša. Na primer, če glavni hranilec družine umre, lahko drugi starš vzdržuje družino z izplačilom življenjskega zavarovanja. Če oseba, ki vzgaja otroke, umre, lahko preživela oseba dela manj ali financira osebo, ki bo skrbela za otroke.

Zaščita otrok je še posebej koristna za starše samohranilce in starše, ki so imeli otroke v poznejši starosti. Riziko življenjsko zavarovanje zagotavlja sredstva v nujnih primerih tako vašemu partnerju kot otroku, na primer za dokončanje šolanja ali študija brez finančnih skrbi.

Primer 40-letnega očeta s stanovanjsko stavbo

Oče (40), edini hranilec, prejme 30.000 evrov bruto na leto. Družina se je ravnokar preselila v lastno stanovanje z dvema majhnima otrokoma in najela 200.000 evrov posojila.

Družina si je posojilo zagotovila prek Riziko življenjskega zavarovanja. Na ta način Riziko življenjsko zavarovanje zagotavlja mladi družini varnost, da bo lahko obdržala svoj dom, če se očetu kaj zgodi. Iz primera je razvidno, da je življenjsko zavarovanje še posebej koristno za družine, ki imajo lastno stanovanje: kraj bivanja ostaja isti, tudi če se tistemu, ki služi, kaj zgodi.

Primer 38-letne matere samohranilke

Zaposlena mati samohranilka (38) želi svoji sedemletni hčerki pravočasno zagotoviti finančno varnost, če se ji kaj zgodi. Za otroka bi skrbela babica in dedek, ki pa imata nizko pokojnino. Z Riziko življenjskim zavarovanjem želi svojim staršem za vsak primer zagotoviti finančno varnost. Poleg tega bo svoji hčerki zagotovila dokončanje šolanja oziroma študija brez finančnih skrbi.

Bodite odgovorni starši, skrbite za svoje otroke in razmislite o tem, kako najbolje zagotoviti varnost in zaščito za njihovo prihodnost.

Kliknite in primerjajte:

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]