Allianz - banner
Wiener Stadtische - banner
Allianz - banner
Vzajemna - banner
Grawe - banner
Prva - banner
Wiener Stadtische - banner
Vzajemna - banner

7 nasvetov na kaj bodite pozorni, ko sklepate zavarovanje za svojo nepremičnino

Zavago
18. 10. 2022

Kaj vsebuje oziroma mora vsebovati osnovni paket zavarovanja nepremičnin? Osnovni paket zavarovanja nepremičnin običajno obsega zavarovanje naslednjih rizikov: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode,vlom, rop, odgovornost. K tem osnovnim zavarovanjem lahko po izbiri zavarovalec dodaja proti doplačilu še druge vrste posamičnih zavarovanj, kot npr. potresno zavarovanje, zavarovanje stekla, poplave, meteorne vode, zavarovanje nadstreškov, bazenov, […]

Kaj vsebuje oziroma mora vsebovati osnovni paket zavarovanja nepremičnin?

Osnovni paket zavarovanja nepremičnin običajno obsega zavarovanje naslednjih rizikov: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode,vlom, rop, odgovornost. K tem osnovnim zavarovanjem lahko po izbiri zavarovalec dodaja proti doplačilu še druge vrste posamičnih zavarovanj, kot npr. potresno zavarovanje, zavarovanje stekla, poplave, meteorne vode, zavarovanje nadstreškov, bazenov, stroški čiščenja in odvoza odpadkov pri požaru.

Kaj naj ljudje še vključijo v zavarovanje? Kakšne vrste nevšečnosti naj krije zavarovanje? Se pravi, katera dodatna zavarovanja je smotrno skleniti?

Vsekakor je treba zavarovati stekla, če niso vključena v osnovne paketu. Pozornost je treba nameniti zavarovanju posrednega udara strele, ker je tovrstna strela pogostejša in pogosto ni avtomatično krita v osnovnem paketu. Pregledati je treba vse odbitne franšize in prve rizike, da ni kasnejšega nepotrebnega razočaranja. Če je hiša zgrajena na potresnem območju, jo je potrebno dodatni zavarovati za potres, drugod te potrebe ni, saj je ta vsrta dodatneg azavarovanja dokaj draga. Če je hiša zgrajena pod hribovi,na hribovih, kjer so možni plazovi, je potrebno preveriti ali osnovno zavarovanje krije podor skal, padajoče kamenje, zemeljski plaz.  Če imate zgrajen bazen, prikolico na dvorišču, dodatne objekte kot je vrtna lopa ali garaža, nadstrešek, je to potrebno dodatno zavarovati.  Tudi sončne kolektorje je potrebno dodatno vključiti v zavarovanje.

Kaj je bolj smiselno oziroma cenejše: vzeti 10-letno zavarovalno pogodbo brez letnega obnavljanja ali klasično enoletno pogodbo?

10 letne pogodbe so najugodnejše, saj zavarovalnice ponujajo popuste na dolgoročnost pogodbe. Pri nekaterih zavarovalnicah, sploh tuje so znane po tem, da sklepajo samo 10 letne pogodbe brez letnih obnov. Slovenske zavarovalnice sicer ponujajo 10 letne, ampak je potrebno vsako leto polico obnoviti. To so tako imenovana permanentna zavarovanja. Tudi pri teh je vključen popust na trajnost pogodbe. V kolikor bi stranka predčasno prekinila 10 letno zavarovanje nepremičnine, mora zavarovalnici vrniti odobren popust na 10 letno zavarovanje. Enoletno pogodbo odsvetujem, ker stranka ni deležna popusta in ker lahko nalsendje leto po preteku pogodbe pozabi skleniti novo zavarovanje.

Kdaj se upošteva vrednost gradbenega kvadratnega metra in ne tržna vrednosti? Kaj dejansko pomeni, če je upoštevana vrednost gradbenega kvadratnega metra in ne tržna vrednost nepremičnine? Na kaj morajo biti v tem primeru pozorni?

Pri sklepanju zavarovanj se vedno upošteva gradbena vrednost, nikoli tržna vrednost.

Kakšna je razlika med zavarovanjem na dejansko in novo vrednost? V katerem primeru svetujete prvo in katerem primeru drugo? Kdaj zavarovanje na novo ni mogoče?

Zavarovanje na dejansko vrednot pomeni, d abi se pri škodi upoštevala amortizacija, kar pomeni če bi naprimer bila hiša stara 20 let in sklenjeno zavarovanje na dejansko vrednost, bi pri popolnem uničenju (npr. Požaru) bili upravičeni na izplačilo glede na dotrajansot, starost materialov. Pri novi vrednosti pa se izplača vedno na novo vrednost ne glede na starost. Običajno se danes klsepajo zavarovanja neprmeičnin na novo vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost bi morda bilo smisleno pri res starih hišah, ker bi bilo ugodnejše. Nastane pa tudi tu problem, saj, če hiša zgori, si je potrebno postaviti novo po trenutnih cenah gradbenega materiala.

Navadno se zavarovanje sklepa za daljše obdobje. Je upoštevano tudi dejstvo, da se bo nepremičnina morda obnavljala in da bo kupljena nova oprema?

Pri dolgoletnih pogodbah lahko vedno zavarovalne vsote povišamo, tudi dražji paket, ki vsebuje več kritij lahko naknadno izberemo. Tako, da če pride do povišanja vrednosti nepremičnine, lahko obstoječo polico spremenimo, dopolnimo.

Ali se lahko zgodi, da zavarovalnica ne želi skleniti zavarovanja za nepremičnino, ki se nahaja na poplavnem območju oziroma ne želi kriti škode v primeru poplave za takšno nepremičnino?

Ne poznam primera, da zavarovalnica ne bi želela zavarovati nepremičnine, lahko bi si le pridržala pravico do podražitve zavarovanja. Sicer pa imajo zavarovalnice vedno možnost zavrnitve zavarovalne ponudbe v sprejem.

Kliknite in primerjajte:

Več novic

V primeru nezgode najprej poskrbite za svojega otroka. Sklenite njim prilagojeno zavarovanje za kritje posledic nezgod, ki se lahko pripetijo kjerkoli.
Zavarovanje za primer smrti se klene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoka kritja.
Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo potrebno plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. Če želite brezskrbno potovati in poskrbeti za zdravstveno in finančno varnost cele družine, lahko izbirate: ZA DOLOČEN ČAS: Najboljša in najbolj […]
Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Obvezno zavarovanje namreč krije le določen delež cene zdravstvene storitve. V primeru, da nimamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanja moramo drugi del zdravljenja plačati sami. Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno tistim, ki […]