• Skupna zavarovalna vsota –  1.000.000 EUR
  • 24-urna asistenca v slovenskem jeziku z informacijami o najbližji zdravstveni ustanovi
  • Storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države
  • Nujni zdravstveni prevozi do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje
  • Nujne zobozdravstvene storitve: 1.000 EUR na poseg
  • Stroške zdravljenja akutnega poslabšanja kroničnih bolezni
  • Iskanje in reševanje ponesrečenih oseb – 50.000 EUR
  • Prevoz v domovino – 1.000.000 EUR
  • Odvetniške storitve – 6.000 EUR