Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • Skupna zavarovalna vsota –  120.000 EUR
  • 24-urna asistenca v slovenskem jeziku z informacijami o najbližji zdravstveni ustanovi
  • Storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države
  • Nujni zdravstveni prevozi do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje
  • Nujne zobozdravstvene storitve: 400 EUR na poseg
  • Stroške zdravljenja akutnega poslabšanja kroničnih bolezni
  • Iskanje in reševanje ponesrečenih oseb – 15.000 EUR
  • Prevoz v domovino – 120.000 EUR
  • Odvetniške storitve – 3.000 EUR