Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • SPECIALISTI STANDARD
  • Zavarovalna vsota: 3.000 EUR
  • Hiter dostop (povprečno od 6 do 9 dni) do vseh specialističnih zdravstvenih storitev
  • Doba zavarovanja: 1 leto, z avtomatičnim podaljšanjem
  • Zavarovalno kritje: velja povsod po svetu