Telefon Email Facebook LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
 • Skupna zavarovalna vsota: 15.000 EUR/leto
 • VSI PRVI SPECIALISTIČNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI + kontrolni pregledi, ki sledijo prvemu pregledu;
 • VSE ENOSTAVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE (na primer: RTG, UZ, EKG, EMG, 24h Holter EKG in
  spirometrija) in vse laboratorijske preiskave ter meritve povezane s temi preiskavami;
 • VSE ZAHTEVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE (na primer: MR, MRA, CT, poligrafija – spalne apneje,
  artrografija, kolonografija, kolonoskopija, endoskopski UZ, kožni alergenski testi, endoanalni ultrazvok,
  obremenitveni test – kardiologija, kolposkopija, denzitometrija (merjenje kostne gostote), bakteriološka
  preiskava urina, vaginalni bris antibiogram in pregled z rektoskopijo);
 • ENOSTAVNI AMBULANTNI POSEGI (na primer: punkcija, aplikacija IV zdravil, kirurška odstranitev kožnih
  sprememb, krioterapija, znotrajsklepna aplikacija zdravil (blokada), biopsija, odstranitev cervikalnega polipa
  s histološko verifikacijo, zdravljenje povrhnjih ven z laserjem, kirurška odstranitev podkožnih sprememb,
  histološka preiskava odstranjene kožne (podkožne spremembe) in ESWT – drobljenje kalcinacije);
 • REHABILITACIJA PO NEZGODI ALI BOLEZNI v vrednosti 500 EUR, pri čemer so vključeni stroški bivanja,
  zdravstvene, wellness in druge storitve, ki prispevajo k boljšemu počutju in hitrejšemu okrevanju
  zavarovanca po poškodbi ali bolezni (kot so npr. fizioterapija, psihoterapija, protibolečinske terapije,
  elektroterapije, interferenčni tokovi, akupunkture, magnetoterapije, iontoforeze, ipd.).
 • Kritje stroškov zdravil na beli recept (300 EUR na leto) za zdravljenja, ki so predmet kritja po tem zavarovanju
 • obvezen obstoj obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • POPUSTI: 5 % popust v primeru:
 • ima zavarovanec pri zavarovalnici sklenjeno ali sočasno sklepa zdravstveno zavarovanje za primer
  določenih hudih bolezni ali
 • sočasno sklepa zavarovanje specialisti dve ali več oseb iz istega gospodinjstva.