Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • SPECIALISTI NADSTANDARD
  • Zavarovalna vsota:  20.000 EUR
  • Hiter dostop (povprečno od 6 do 9 dni) do vseh specialističnih zdravstvenih storitev
  • Razširjeno kritje s področja ortopedije z vključeno artroskopijo
  • Kritje stroškov fizioterapije: do 250 EUR/zavarovalno leto
  • Doba zavarovanja: 1 leto, z avtomatičnim podaljšanjem
  • Zavarovalno kritje: velja povsod po svetu