• Paket osnovnega zavarovanja PREMIUM Plus
 • Požar, direktni udar strele, vihar, toča
 • Zemeljski plaz, podor skal, teža snega in padajoče kamenje na zavarovalno vsoto
 • Indirektni udar strele na inštalacijah na zavarovalno vsoto, brez odbitne franšize
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara do zavarovalne vsote
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 5.000€
 • Padec drevesa do 5.000€
 • Izliv vode zaradi loma vodovodnih in odvodnih cevi v zgradbi, izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi v zgradbi in izliv vode iz priključene opreme vodovodnih, toplovodnih ali iz ogrevalnih naprav do zavarovalne vsote
 • Izliv vode zaradi korozije ali izrabljenosti do 5.000€
 • Menjava cevi do 10m
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 400.000€ (brez odbitne franšize)
 • Škoda zaradi vandalizma na objektu in tatvina gradbenih elementov stavbe do 1500€ (odbitna franšiza 50€)
 • Odgovornost za okoljske škode do 25.000€
 • Paket zavarovanja opreme CLASSIC Plus

 • Indirektni udar strele na stanovanjskih aparatih z odkupom amortizacije pri delnih škodah do 2.500 EUR, odbitna franšiza 25 EUR
 • Odgovornost zasebnika do 100.000 EUR s kritjem po Evropi, odbitna franšiza 100 EUR
 • Zavarovanje biciklov za vlom iz hiše ali stanovanja do zavarovalne vsote
 • Zavarovanje biciklov za vlom iz pomožnih prostorov ali pomožnih objektov do 10% zavarovalne vsote Stanovanjske opreme
 • Najem nadomestnega stanovanja
 • Razbitje steklokeramične plošče štedilnika