Telefon Email Facebook LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
 • Paket osnovnega zavarovanja PREMIUM Plus
 • Požar, direktni udar strele, vihar, toča
 • Zemeljski plaz, podor skal, teža snega in padajoče kamenje na zavarovalno vsoto
 • Indirektni udar strele na inštalacijah na zavarovalno vsoto, brez odbitne franšize
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara do zavarovalne vsote
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 5.000€
 • Padec drevesa do 5.000€
 • Izliv vode zaradi loma vodovodnih in odvodnih cevi v zgradbi, izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi v zgradbi in izliv vode iz priključene opreme vodovodnih, toplovodnih ali iz ogrevalnih naprav do zavarovalne vsote
 • Izliv vode zaradi korozije ali izrabljenosti do 5.000€
 • Menjava cevi do 10m
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 400.000€ (brez odbitne franšize)
 • Škoda zaradi vandalizma na objektu in tatvina gradbenih elementov stavbe do 1500€ (odbitna franšiza 50€)
 • Odgovornost za okoljske škode do 25.000€

 • Zemeljski plaz, podor skal, teža snega in padajoče kamenje na zavarovalno vsoto
 • Udarec lastnega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 2.500€
 • Osebni avto sklenitelja zavarovanja v zavarovani zgradbi za nevarnost požara do 30.000€ na dejansko vrednost
 • Škoda zaradi vandalizma na objektu in tatvina gradbenih elementov stavbe do 1500€ (odbitna franšiza 50€)
 • Lekaža tekočin iz ogrevalnih ali hladilnih sistemov do 1.000€
 • Škode na cevi zaradi zmrzali do 5.000€
 • Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na vodovodno omrežje do 5.000€
 • Stroški odmrzovanja cevi do 1.000€
 • Stroški odmašitve cevi do 1.000€
 • Kritje zunaj zavarovane zgradbe na zemljišču za dovodne in odvodne cevi brez zemeljskih kolektorjev do 5.000€. Stroški iskanja mesta napake in zemeljskih del so omejeni na 1.000€
 • Izguba vode dokazana z računi do 500€
 • Odgovornost za okoljske škode do 25.000€