• Paket osnovnega zavarovanja CLASSIC Plus
 • Požar, direktni udar strele, vihar, toča
 • Indirektni udar strele na inštalacijah do 5.000€
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara na zavarovalno vsoto
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 1.000€
 • Padec drevesa do 1.000€
 • Izliv vode iz vodovodnih in odvodnih cevi na zavarovalno vsoto
 • Kritje škode zaradi korozije do 1.000€
 • Menjava cevi do 2m
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 100.000€ (odbitna franšiza 100€ za materialne škode)
 • Paket zavarovanja opreme PREMIUM Plus

 • Indirektni udar strele na stanovanjskih aparatih z odkupom amortizacije pri delnih škodah na zavarovalno vsoto, brez odbitne franšize
 • Plačilo premije za čas brezposelnosti
 • Nadomestilo v primeru zlorabe bančne kartice, stvari v bančnem sefu