Telefon Email Facebook LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
 • Paket osnovnega zavarovanja CLASSIC Plus
 • Požar, direktni udar strele, vihar, toča
 • Indirektni udar strele na inštalacijah do 5.000€
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara na zavarovalno vsoto
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 1.000€
 • Padec drevesa do 1.000€
 • Izliv vode iz vodovodnih in odvodnih cevi na zavarovalno vsoto
 • Kritje škode zaradi korozije do 1.000€
 • Menjava cevi do 2m
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 100.000€ (odbitna franšiza 100€ za materialne škode)

 • Zemeljski plaz, podor skal, teža snega in padajoče kamenje na zavarovalno vsoto
 • Udarec lastnega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 2.500€
 • Osebni avto sklenitelja zavarovanja v zavarovani zgradbi za nevarnost požara do 30.000€ na dejansko vrednost
 • Škoda zaradi vandalizma na objektu in tatvina gradbenih elementov stavbe do 1500€ (odbitna franšiza 50€)
 • Lekaža tekočin iz ogrevalnih ali hladilnih sistemov do 1.000€