• Nezgodna invalidnost – 80.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 240.000 EUR
  • Nezgodna mesečna renta –  300 EUR/mes (izplačevanje 10 let, 36% invalidnost)
  • Rehabilitacija – 500 EUR
  • Dnevno nadomestilo – 10 EUR
  • Nega otroka – 500 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo bolezen – 20 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo nezgoda – 20 EUR