• Nezgodna invalidnosti – 10.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 30.000 EUR
  • Zlom kosti – 50 EUR