• Nezgodna smrt – 3.000 EUR
  • Nezgodna invalidnosti – 15.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 45.000 EUR
  • Zlom kosti – 50 EUR
  • Dnevna nadomestilo – 4 EUR