• Nezgodna invalidnost – 45.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost  – 90.000 EUR
  • Težje bolezni – 2000 EUR
  • Zlom kosti – 1000 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo – 30 EUR
  • Dnevno nadomestilo – 2 EUR