• Nezgodna invalidnost – 30.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 60.000 EUR
  • Težje bolezni – 1000 EUR
  • Zlom kosti – 1000 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo – 20 EUR
  • Dnevno nadomestilo – 2 EUR