• Nezgodna invalidnost – 15.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 45.000 EUR
  • Zlom kosti – 50 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo nezgoda – 10 EUR
  • Dnevna odškodnina – 3 EUR