• Nezgodna invalidnost – 10.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 20.000 EUR
  • Težje bolezni – 1000 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo – 10 EUR
  • Dnevno nadomestilo – 1 EUR