• Nezgodna invalidnost – 10.000 EUR
  • 100 % nezgodna invalidnost – 30.000 EUR
  • Zlom kosti – 50 EUR
  • Bolnišnično nadomestilo zaradi nezgode – 10 EUR
  • Dnevna odškodnina – 3 EUR