Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • Nezgodna smrt 100.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 100.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 300.000 EUR
  • Mesečna nezgodna renta – 500 EUR
  • Dnevno nadomestilo od 1. dneva – 10 EUR / dan
  • Nadomestilo za bolečine – 250 EUR
  • SOS nezgoda. Več…