• Nezgodna smrt 40.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 40.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 120.000 EUR
  • Mesečna nezgodna renta – 500 EUR
  • Dnevno nadomestilo od 1. dneva – 5 EUR / dan
  • Nadomestilo za bolečine – 250 EUR
  • SOS nezgoda. Več…