• Nezgodna smrt 30.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 30.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 90.000 EUR
  • Izplačilo dodatka v primeru smrti zaradi prometne nesreče (10 % nezgodne smrti)
  • Izplačilo dodatka v primeru smrti na delu (10 % nezgodne smrti)
  • Nezgodna renta (mesečna renta za dobo 10 let) – 100 EUR
  • Vključeno kritje za stroške medicinskih pripomočkov (do) 3000 EUR
  • Vključeno kritje za stroški preureditve bivalnih prostorov (do) 12.000 EUR
  • Vključeno enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje do 400 EUR
  • Vključeno dnevno nadomestilo (5 EUR / dan).
  • Vključeno kritje za zlom kosti (3000 EUR)