• Nezgodna smrt 20.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 20.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 60.000 EUR
  • Vključeno kritje za stroške medicinskih pripomočkov do 2.000 EUR
  • Vključeno enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje do 250 EUR
  • Vključeno kritje za zlom kosti (3.000 EUR)