• Nezgodna smrt 150.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 150.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 450.000 EUR
  • Nezgodna renta (mesečna renta za dobo 10 let) – 750 EUR
  • Vključeno enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje do 1.500 EUR