Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • Nezgodna smrt 100.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 100.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 200.000 EUR
  • Nezgodna renta (mesečna renta za dobo 10 let) – 500 EUR
  • Vključeno enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje do 1.000 EUR
  • Vključeno dnevno nadomestilo (15 EUR / dan).
  • Vključeno kritje za zlom kosti (5.000 EUR)