• Nezgodna smrt 50.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 100.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 150.000 EUR
  • Nezgodna renta (mesečna renta za dobo 10 let) – 500 EUR