• Nezgodna smrt 5.000 EUR
  • Nezgodna invalidnost 5.000 EUR
  • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 15.000 EUR
  • Dnevno nadomestilo od 1. dneva – 3 EUR / dan
  • Nadomestilo za bolečine – 250 EUR