Turistično zdravstveno zavarovanje za tujino

Zdravstveno zavarovanje za tujino krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini in je namenjeno vsem, ki se odpravljajo v tujino (na enkratno potovanje) za manj kot leto dni.

Zavarovanje pokrije stroške medicinske oskrbe tudi v zasebnih zdravstvenih ustanovah, stroške prevoza do bolnišnice, prevoz v domovino, asistenco v slovenskem jeziku, prevoz posmrtnih ostankov v domovino.

Lahko izbirate med zavarovanji za primere enkratnega potovanja ali se odločite za celoletna zavarovanja za tujino, ki so namenjena večkratnim obiskom tujine (zasebno ali poslovno) v tistem letu.

Prav tako lahko Izbirate med posamičnim ali skupinskim zavarovanjem ali zavarovanjem za vso družino (družinsko zavarovanje).

Zakaj Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj?

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja si zagotovite le nujno zdravniško pomoč pri javnih zdravstvenih ustanovah in do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Kritja obveznega zdravstvenega zavarovanja so v tujini zelo omejena, tako je za številne zdravstvene storitve potrebno doplačilo. V takšnih primerih mora zavarovanec doplačilo kriti sam.

Evropska zdravstvena kartica tako ne krije:

– stroške prevoza v domovino (že iz sosednjih držav znaša strošek preveza 1.500 EUR),

– povračila celotnih stroškov zdravstvenih storitev (stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker je strošek zdravstvenih storitev v tujini navadno višji, pogosto ni povrnjen v celoti),

– stroškov parcitipacijee boste na Hrvaškem hospitalizirani boste kljub Evropski kartici morali plačati tudi stroške participacije, ki lahko znašajo do 2000 HRK (cca 300€). 

 Z zdravstvenim zavarovanjem za tujino si torej pokrijete tudi stroške, ki jih evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije, ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno zdravstveno ustanovo. Razlike med zavarovanji nastanejo v kritju stroškov zobozdravstvenih storitev, zdravljenja poslabšanja kroničnih bolezni, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, iskanja in reševanja ponesrečenih oseb, bivanja in prevoza za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca; bivanja in prevoza mladoletnega otroka zavarovanca.

Če potujejete izven Evrope je zavarovanje za tujino obvezno, če ne želite vsako zdravstveno storitev plačati sami.

Kakšno turistično zavarovanje za tujino naj izberem? 

Pri izbiri paketa je pomembno:

območje, kamor potujete,

– kakšno višino kritja želite (odvisno od aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),

koliko oseb potuje,

kolikokrat letno potujete,

 – namen vaših potovanj (počitnice, službena pot).

Nekatere zavarovalnice dodatno nudijo tudi zavarovanje za preklic leta, izgubo ali krajo prtljage, zamudo leta ali prtljage, izgubo ali krajo osebnih dokumentov, predujem varščine, nujno nakazilo denarja in organizacijo storitev ob spremembi bivanja v tujini, nezgodno zavarovanje, kritje odgovornosti posameznika, prenos nujnih sporočil, kritje za primer terorizma, zlorabe plačilnih in kreditnih kartic, stroškov izdelave novih dokumentov.

Preveri cene in skleni online

Vzajemna, Coris, Generali,..