Soglasje za uporabo osebnih podatkov pri registraciji uporabnika na portalu Zavago

Soglašam in brezpogojno izjavljam, da FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. lahko obdelujeta in uporabljata moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za registracijo na spletnem portal Zavago za namen priprave pregleda sklenjenih zavarovanj, prikaza akcijskih ponudb in za namen lažjega sklepanja dodatnih zavarovanj, ki jih bom v bodoče sklenil preko portala Zavago.
.
Seznanjen/a sem, da lahko kadarkoli zahtevam preklic pooblastila za uporabo podatkov, s posredovanjem pisne izjave na elektronski naslov info@zavago.si.
Seznanjen sem, da bosta Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen uporabe orodja za registrirane uporabnike in mojo registracijo v celoti izbrisala. Seznanjen sem, da lahko zahtevam izbris registracije tudi s posredovanjem pisne izjave na naslov Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor.

Od družb Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen izvajanja registracije. Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporabljata družbi Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov registriranih uporabnikov portala Zavago. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen/a s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

  1. Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, PE Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Karmen Darvaš, davčna številka SI84062835, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 1913344000.
  2. Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa David Fister, davčna številka 83517405, je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična številka: 7033885000