Merkur Tujina – opis kritij

 

MEDICINSKA OSKRBA IN ZDRAVSTVENE STORITVE
Zdravstvena oskrba: kritje nujnih stroškov medicinske oskrbe in obisk zdravnika zaradi nezgode ali bolezni zavarovanca v tujini, vključuje tudi operacije in vso potrebno diagnostiko. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Zdravljenje: kritje nujnih stroški zdravljenja zaradi nezgode (vključno s piki in ugrizi živali) ali bolezni zavarovanca v tujini do dne, ko zdravstveno stanje zavarovanca dovoljuje prevoz v domovino, kjer lahko nadaljuje z zdravljenjem. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Zdravila in zdravniški pripomočki: kritje stroškov zdravil in zdravniških pripomočkov (povoji, opornice, mavec, obveze, ipd.) potrebnih za zdravljenje nujnega zdravstvenega stanja, zdravila in pripomočke mora predpisati zdravnik. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Nujne zobozdravstvene storitve: kritje stroškov nujnih zobozdravstvenih posegov za odpravo nenadne (akutne) bolečine zaradi bolezni ali poškodbe zobovja (vključno z ekstrakcijo zoba in enostavnimi popravili zobnih protez). Stroški so kriti do limita 500 EUR.
Nenadno poslabšanje kroničnih bolezni: kritje stroškov v zvezi z nenadnim poslabšanjem kroničnih bolezni, kamor se štejejo tudi pričakovani zapleti teh bolezni. Tipične kronične bolezni so na primer: sladkorna bolezen, hipertenzija, astma, srčno-žilne bolezni, lupus in ipd.. Stroški so kriti do limita 3.000 EUR.

PREVOZI
Prevoz do bolnišnice in nazaj: stroški prevoza zavarovanca do najbližje oz. ustrezne bolnišnice ali klinike in nazaj do prvotne lokacije v tujini. Zajema stroške za vse vrste primernega prevoznega sredstva, vključno s helikopterskim prevozom. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Prevoz in bivanje spremljevalca: kritje stroškov prevoza v domovino in stroški bivanja za osebo, ki na zahtevo oz. prošnjo zavarovanca oziroma po priporočilu lečečega zdravnika ostane v spremstvu zavarovanca. Za mladoletne zavarovance se krijejo dodatni stroški prevoza v domovino in stroški bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca. Stroški so kriti do limita 2.000 EUR.
Prevoz v domovino: kritje stroškov prevoza zavarovanca v domovino, ki je poškodovan ali obolel in se iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino na način, kot je to sprva nameraval. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka: kritje stroškov prevoza zavarovančevega mladoletnega otroka do njegovega bivališča in stroški prevoza njegovega spremljevalca, če zaradi zavarovančeve hospitalizacije ali smrti, otrok ostane brez spremstva odrasle osebe. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino: pomoč in kritje stroškov vrnitve posmrtnih ostankov v Slovenijo ter posmrtnih postopkov v tujini. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.
Povratek v domovino v primeru smrti ali resnega zdravstvenega stanja družinskega člana: kritje stroškov organizacije in vrnitve zavarovanca v domovino zaradi smrti ali resnega zdravstvenega stanja (nenadne in nepričakovane hospitalizacije) družinskega člana. Za družinske člane se štejejo zakonec oz. zunajzakonski partner v skupnem gospodinjstvu, otroci, partnerjevi otroci, vnuki, starši, partnerjevi starši, mačeha in očim, stari starši, bratje in sestre, ter zet in snaha zavarovane osebe.
Stroški so kriti do limita 750 EUR.

DR. MERKUR VIDEO POSVET NA DALJAVO
Storitev Dr. Merkur je bonusna storitev, ki omogoča zasebni video pogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine o zdravstvenih težavah, s katerimi se zavarovanec sooča v tujini, pri čemer je število video pogovorov neomejeno. Zdravniški posveti se izvajajo v slovenskem jeziku, do njih pa zavarovanec dostopa na spletni strani zavarovalnice: https://www.merkur-zav.si/dr-merkur-app.
Zavarovalnica si pridružuje pravico do spremembe navedenega spletnega mesta, nadomestitve, omejitve ali ukinitve storitve. Stroški so kriti do polne izbrane zavarovalne vsote.

COVID-19
Okužba s SARS-CoV-2 (Covid-19) v tujini se krije na enak način kot za druge nove bolezni, v primeru kateregakoli bolnišničnega ali ambulantnega zdravljenja je ne glede na rezultat krit tudi test na Covid-19, ki ga predpiše zdravnik. V primeru okužbe (pozitiven test) kritje stroškov karantene ali samoizolacije do največ 7 (sedem) nočitev pri čemer so stroški limitirani na 170 EUR na noč. Vključeno je tudi kritje stroškov za prevoz (letalska karta oz. drug prevoz v ekonomskem razredu do višine 1.000 EUR), če je zavarovanec zaradi okužbe s Covid -19 in posledično karantene oz. samoizolacije zamudil prvotno načrtovan datum vrnitve v domovino in je imel za to plačano letalsko karto oz. organiziran in plačan drug prevoz.

EKSKLUZIVNA KRITJA
Rehabilitacija po vrnitvi iz tujine: kritje stroškov rehabilitacije po vrnitvi iz tujine v kolikor je zavarovanec v tujini prebil na medicinsko nujnem zdravljenju v bolnišnici vsaj 1 dan ali bil po vrnitvi iz tujine napoten na zdraviliško zdravljenje s strani imenovanega zdravnika ZZZS ali v kolikor je bil po vrnitvi iz tujine s strani osebnega zdravnika napoten na fizioterapijo po poškodbi, zaradi katere je v roku 48 ur po le tej v tujini obiskal urgenco. Za rehabilitacijo se šteje zdravstvene, wellness in druge storitve, ki prispevajo k boljšemu počutju in hitrejšemu okrevanju zavarovanca (kot so npr. fizioterapija, psihoterapija, protibolečinske terapije, elektroterapije, interferenčni tokovi, akupunkture, magnetoterapije, iontoforeze, ipd.). Stroški so kriti do limita 300 EUR.
Nadomestilo žrtvi nasilja: nadomestilo v obliki enkratnega denarnega zneska v primeru, da je zavarovanec v tujini žrtev nasilja s strani ene ali več fizičnih oseb, ki pa z zavarovancem niso v krvnem sorodstvu. Podlaga za izplačilo je policijski zapisnik o dogodkih. Enkratni denarni znesek nadomestila znaša 500 EUR.
Stroški letališkega salona (lounge): kritje stroškov vstopa v čakalni salon (lounge) na letališču v primeru odpovedi, zamude ali prestavitve leta v istem koledarskem dnevu oz. največ 12 ur od predvidenega leta, pri čemer zamuda ali prestavitev leta znaša najmanj 3 ure. Kritje je omejeno na trikratno izplačilo na enem potovanju v maksimalni višini 50 EUR za posamezen dogodek.
Oskrba hišnih ljubljenčkov: kritje stroškov oskrbe hišnih ljubljenčkov zaradi zavarovančeve zadržanosti v tujini iz zdravstvenih razlogov. Oskrba se nanaša na katero koli obliko tuje pomoči ali dodatne stroške, in sicer od dneva načrtovane vrnitve zavarovanca iz tujine do dneva dejanske kasnejše vrnitve zavarovanca. Stroški so kriti do limita 100 EUR.

Zamuda leta zaradi naravne nesreče: kritje stroškov povezanih z zamudo leta zaradi naravne nesreče (potres, zemeljski plaz, podor, poplava, suša, pozeba, toča, žled ali snegolom, itd.), ki zavarovancu objektivno prepreči pravočasen prihod na letališče v tujini. Stroški so kriti do limita 500 EUR. Izguba ali kraja dokumentov: kritje stroškov izdelave novih in začasnih osebnih dokumentov (vključno s fotografijami za izdelavo dokumentov), v primeru, da je zavarovanec osebne dokumente v tujini izgubil, so mu bili protipravno odtujeni oz. so bili poškodovani zaradi nezgode zavarovanca; Stroški so kriti do limita 200 EUR.
Kraja in poškodba prtljage: nadomestilo za nastalo škodo v primeru protipravno odtujene prtljage (predmeti, namenjeni osebni rabi, ki jih ima zavarovanec s seboj v tujini in pod stalnim nadzorom, vključno s telefoni ali fotoaparati, v kolikor so se nahajali v prtljagi). Kritje velja tudi za poškodbo prtljage zaradi nezgode zavarovanca. Stroški so kriti do limita 100 EUR.

CIVILNA ODGOVORNOST
Kritje škode zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi relevantnimi stroški), ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in nepričakovanega škodnega dogodka (nesreče), za katerega skladno s splošnimi pogoji tega zavarovanja odgovarja zavarovanec. Stroški so kriti do polne zavarovalne vsote. Zahtevki civilne odgovornosti v zvezi z zimskimi športnimi nesrečami pa so omejeni z limitom 10.000 EUR.