Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Gre za zdravstveno zavarovanje, ki je namenjeno kritju stroškov doplačil, tj. razlike med polno vrednostjo uporabljenih zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih le-to ne krije v celoti. Sklenejo ga lahko vsi, ki imajo status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, z izjemo otrok, dijakov in študentov do 26. leta starosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nudijo v Sloveniji le tri zavarovalnice:

Generali, Vzajemna in Triglav, zdravstvena zavarovalnica.

Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

·         pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
·         pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
·         pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
·         pri zdravilih z vmesne liste 90 %,
·         pri zdravstvenih storitvah zdraviliškega zdravljenja 90 %,
·         za zdravila s pozitivne liste 30 %,
·         za specialistične ambulantne dejavnosti od 20 do 30 %,
·         za bolnišnične storitve od 20 do 30 %.

Zakaj dopolnilno zavarovanje na ZavaGO?

1

Enostavna primerjava

Izbirate lahko med različnimi zavarovalnicami: GENERALI, VZAJEMNA, na enem mestu. Hitro, enostavno, brez posrednika.

2

Preprosta sklenitev

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje enostavno skleneš prek spleta. Potrebuješ samo svoje osebne podatke in kartico zdravstvenega zavarovanja

3

Ugodnosti

Izberite ugodnost. 3% popust za plačevanje preko trajnika.

4

Brez doplačil

Dopolnilno zavarovanje krije stroške, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Prijavite se na newsletter in ostanite na
tekočem z novostmi:
 

Zdravstveno

Dopolnilno zavarovanje

Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in so zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jih zakon obveznosti doplačil izrecno oprošča. To so: otroci, šolska mladina, dijaki in študentje, ki se redno šolajo in so mlajši od 26 let, ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Torej, vsi ki ste zaposleni, brezposelni, vsi ki ste izgubili status študenta, vsi po 26. letu starosti ne glede, če še uživate status študenta, upokojenci, …. potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Trajanje zavarovanja

Zavarovalna pogodba traja skladno z zakonom, najmanj eno leto z tri mesečnim odpovednim rokom, razen v primeru zavarovanih oseb, katerim status v obveznem zavarovanju je časovno omejen ali prekinjen. Zavarovanje se po poteku dogovorjene dobe samodejno podaljšuje, razen če zavarovalec samodejno podaljševanje pisno prekliče, vsaj tri mesece pred iztekom zavarovanja.

 

Čakalna doba

Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti. Zavarovalnica v obdobju čakalne dobe, ne krije zdravstvenih storitve, temveč mora zavarovalec doplačila poravnati sam. Čakalna doba se začne z dnem začetka zavarovanja in traja tri mesece.

Čakalna doba je 3-mesečno obdobje, ko plačujete premijo, a ste brez kritja, ker zdravstveno zavarovanje ni bilo pravočasno urejeno, torej doplačila bodo, če:

  1.  niste sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko ste postali zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno
  2. bi odpovedali dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenili v roku enega meseca.

V primeru, da od 1. 1. 2006 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno, a bi moralo biti, bo premija za vsako tako polno leto višja za 3 %. To doplačilo je zakonsko določeno, zato se mu ne moremo izogniti.

 

Doplačilo na premijo

Na vsako nezavarovano leto se obračunava doplačilo v višini treh odstotkov na osnovno premijo. Doplačilo na nevarovano leto je določeno z zakonom, zato se zavarovalec temu ne more izogniti. Doplačilo na premijo pa lahko znaša največ 80 odstotkov.

 

Zamenjava zavarovalnice

Zavarovalec lahko odpove zavarovalno pogodbo po poteku enega leta s tri mesečnim odpovednim rokom.

Zamenjava zavarovalnice vam ne prinaša nobenih dodatnih stroškov.

Vse zavarovalnice nudijo enaka kritja, ni razlik med njimi. Razen v ceni.

Prestop lahko uredite hitro in preprosto kar preko spleta.

In prihranite, če se odločite za cenejšo zavarovalnico!

SKLENI ONLINE

Udobno iz domačega naslonjača.

Prestop k cenejši zavarovalnici

V prvem letu prihranite 11,40 EUR pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju!

Zakonodaja omogoča potrošnikom, da lahko vsako leto brez stroškov prehajamo med zavarovalnicami s 3 mesečnim prehodnim rokom. Prehod med zavarovalnicami lahko naredite, če imate sklenjeno obstoječe zavarovanje vsaj 1 leto.

To pomeni, da lahko naredite zelo enostavno preko spleta prenos svojega zavarovanja k bolj ugodni zavarovalnici in na tak način prihranite.

Ves postopek uredimo mi.

Zdravstvena kartica ostane ista.

Vsa kritja so enaka pri vseh treh zavarovalnicah.

Torej, ob sklenitvi zavarovanja pri novi zavarovalnici, se izpolni tudi izjava za ureditev prenosa k novi zavarovalnici in nato čez 3 mesece pričnete s plačevanjem premije pri novi zavarovalnici.

Če prestopite od najdražje zavarovalnice, kjer plačujete 35,55 EUR mesečno, k Vzajemni, kjer boste plačevali 34,60 EUR mesečno preko trajnika, znaša vaš prihranek v prvem letu 11,40 EUR. To je en DESETAK.  Če se cene ne spremenijo, bo vaš prihranek v desetih letih 114 EUR.

Hitro in enostavno!

 

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

1

Zdravstvene storitve

Obisk zdravnika, bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija v zdraviliščih.

2

Zdravila na recept

Vsa zdravila na recept s pozitivne in vmesne liste.

3

Reševalni prevozi 

Prevozi v vse zdravstvene ustanove v Sloveniji, ki vam jih predpiše zdravnik.

4

Zdravstveni pripomočki

Slušni, očesni, ortodontski, zobnotehnični, ortopedski in ortotični pripomočki.

IMAŠ DANES SREČNO ROKO?

Vnesi podatke in preveri svojo srečo ...
Zavrti!
Strinjam se s splošnimi pogoji nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks