Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
 • Zavarovalna vsota do 250.000 EUR
 • Stroški zdravljenja nenadoma akutnih kroničnih bolezni – do 15.000 EUR
 • Nujen prevoz domov zaradi kronične bolezni  – do 50.000 EUR
 • Prtljaga – do 1.200 EUR
 • Stroški reševanja / tudi helikopterskega – do 11.000 EUR
 • Stroški pogreba oz. prevoza posmrtnih ostankov – do 22.000 EUR
 • Ponovno potovanje po prevozu z zračno ambulanto – do 22.000 EUR
 • Dodatni stroški povratka pri predčasni ali kasnejši vrnitvi – kritje  100 %
 • Dodatni stroški zaradi zamude na letalo/ladjo –  kritje  100 %
 • Zamuda pri povratku na odmače letališče ali zelezniško postajo – kritje 100%
 • Smrt zaradi nezgode po osebi – do 6.500 EUR
 • Trajna invalidnost zaradi nezgode po osebi – do 33.000 EUR
 • Odgovornost na potovanju – do 440.000 EUR
 • Stroški prevajalca /pravna pomoč v tujini – do 2.200 EUR