Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • SPECIALISTI NADSTANDARD
  • Zavarovalna vsota: 10.000 EUR
  • Hiter dostop (povprečno od 5 do 9 dni) do vseh specialističnih zdravstvenih storitev
  • Razširjeno kritje s področja ortopedije z vključeno artroskopijo
  • Kritje stroškov fizioterapije:  do 250 EUR/ zavarovalno leto
  • Doba zavarovanja: 1 leto, z avtomatičnim podaljšanjem
  • Zavarovalno kritje: velja povsod po svetu